NADACE V ČÍSLECH

POMÁHÁMEV roce 2023 nadace v grantovém kole podpořila 18 projektů neziskových organizací, kterým bylo rozděleno 730 000 Kč.

Ve veřejné sbírce „Pozvedněte slabé!“ bylo v roce 2023 podpořeno 12 organizací, a to výslednou částkou 185 000 Kč.

VYBRANÉ PODPOŘENÉ PROJEKTY

Rodinné centrum Domeček

Částkou 45 000 Kč byl podpořen provoz Rodinného centra Domeček, které funguje 4x týdně v Chrastavě. Centrum navštěvují maminky s malými dětmi, které zde absolvují připravený program. Maminky na mateřské dovolené zde také mohou navázat nová přátelství a učit i své děti seznamovat se a spolupracovat se svými vrstevníky. Rodinné centrum kromě toho nabízí i řadu nepravidelných aktivit, jako jsou akce pro celé rodiny, vzdělávací přednášky a semináře a další.


Diakonie Dubá

Částka 30 000 Kč podpořila provoz Centra sociální rehabilitace, které se zaměřuje na pomoc lidem po úrazech nebo nemocech s trvalými následky. Centrum nabízí těmto lidem celoroční ubytování a slouží jako aktivní příprava na jejich budoucí samostatný život. Skrze nácvik nejrůznějších činností a aktivit a také díky trenažérovému bytu je Centrum odrazovým můstkem do dalšího života lidí s postižením.


Maják Plus, z.ú.

Částka 60 000 Kč podpořila provoz nízkoprahového klubu Zapes, které poskytuje sociální služby pro ohrožené děti a mládež v Liberci v Ruprechticích. Klub je otevřen během celého týdne, díky čemuž vytváří bezpečný prostor pro trávení volného času. Pracovníci klubu mladým lidem zajišťují pomoc a podporu v průběhu dospívání i mladé dospělosti. Maják Plus také nabízí odbornou sociální pomoc v podobě poradenství, socioterapie a další.


Charita Česká Lípa

Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“ podpořila částkou 15 000 Kč projekt „Školní vybavení pro děti.“ Organizace se zaměřuje na pomoc lidem v tísni, ohrožení či nouzi. Jednou z mnoha jejích činností je provozování sociální ubytovny v Novém Boru osobám s nízkými příjmy. Projekt podpořil rodiny s dětmi, které sociální ubytovnu využívají a pro které bylo nakoupeno školní vybavení dle jejich konkrétních potřeb. Celkem tak podporu získalo 43 dětí.


Salesiánský klub mládeže, z.s. Rumburk – Jiříkov

Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“ podpořila částkou 17 000 Kč projekt s názvem „Rosteme pro život“. Díky projektu bude obnoveno vybavení nízkoprahového klubu Zavináč, jehož smyslem je práce s dětmi a mladými lidmi ze znevýhodněného prostředí. Kromě nízkoprahového klubu organizace také provozuje Mateřské centrum Koťátko a volnočasové aktivity pro děti a mládež.


DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie, Frýdlant

Veřejná sbírka „Pozvedněte slabé!“ podpořila částkou 47 000 Kč domov pro seniory, kteří vzhledem k pokročilému věku nebo nepříznivému zdravotním stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Díky projektu budou zakoupena nová polohovací lůžka a matrace pro seniory se sníženou pohyblivostí. Domov U Spasitele trvale využívá 45 klientů, kterým je díky službě umožněno prožít důstojné a klidné stáří. Senioři jsou aktivizováni mnoha činnostmi, např. procvičováním paměti, tvořením a vyráběním, pohybovými cvičeními, společným pečením nebo hrou na hudební nástroje.


Spokojený domov o.p.s., Turnov

Částka 30 000 Kč byla poskytnuta na zajištění osobní asistence dětem s postižením v okolí Turnova. Díky této službě se děti učí zvládat každodenní běžné činnosti ve svém přirozeném, domácím prostředí. Asistenti úzce spolupracují s jejich rodiči a pomocí aktivizačních technik cílí na rozvoj dětí ve všech směrech, ať už jde o komunikování základních potřeb jako je hlad, žízeň apod., rozvíjení motorických dovedností, zvládání agrese, přijímání změn a mnoho dalšího. Kromě rozvoje dětí je tato služba také velkou pomocí jejich rodičům.


Střední škola Jana Blahoslava Hejnice

Částkou 100 000 Kč byl podpořen projekt „Vybavujeme učebny“. Střední škola již od svého otevření v roce 2021 rekonstruuje a rozvíjí stávající areál školy tak, aby prostředí školy bylo podnětné pro studium a moderně vybavené. V tomto projektu budou učebny školy zařízeny jak novým nábytkem, tak dalším odborným vybavením. Stejně tak bude vytvořeno nové zázemí pro pedagogy školy.


Rodinné centrum Pohoda

Částkou 45 000 Kč bylo podpořeno Rodinné centrum Pohoda, které poskytuje zázemí pro rodiny v Semilech a okolí. Zaměřuje se na integraci rodičů s dětmi na rodičovské dovolené, kterým je poskytováno poradenství v oblasti výchovy a vývoje dítěte. V centru je prostor pro socializaci dětí, posílení kompetencí rodičů, vznik přátelství mezi jednotlivými rodinami a mnoho dalšího.