POSLÁNÍ

Nadaci EURONISA založil v roce 1995 Sbor Jednoty bratrské v Liberci s cílem pomáhat lidem budovat mezilidské a mezigenerační vztahy postavené na křesťanských hodnotách v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.


Podporou projektů a činností místních organizací v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti:
  • napomáhá rozvoji místních komunit a vzájemné mezilidské péči,
  • podporuje prevenci rizikového chování a nápravu důsledků sociálně-patologických jevů,
  • zlepšuje život tělesně a mentálně postiženým,
  • pomáhá starým, nemocným a opuštěným či jinak handicapovaným lidem.


NAŠE CÍLE V NÁSLEDUJÍCÍM OBDOBÍ

  • podporovat projekty, které efektivně pomáhají v životech různě znevýhodněných lidí nebo místních komunit,
  • vstupovat do užší spolupráce s místními podporovanými neziskovými organizacemi,
  • dlouhodobě spolupracovat s organizacemi ulehčujícími život různě handicapovaným lidem v našem regionu.

  • S tímto záměrem Nadace EURONISA oslovuje partnery, kteří s ní mohou vstoupit do spolupráce a významně napomoci při zlepšování života v našem kraji v souladu s posláním Nadace EURONISA.