MŮŽETE NÁS PODPOŘIT

Staňte se dárcem Nadace EURONISA a umožněte spolu s námi prožít lidem v regionu smysluplný život!

1. Převodem Vašeho daru nebo nastavením trvalého příkazu na účet č. 5801683/0300, do poznámky uveďte jméno a příjmení.

2. Zasláním dárcovské SMS  na číslo 87777 ve tvaru: DMS EURONISA 30, DMS EURONISA 60, DMS EURONISA 90 nebo DMS EURONISA 120.
Příspěvek do sbírky pak činí 29, 59, 89 nebo 119 Kč. Nebo zasláním dárcovské SMS v podobě trvalého příkazu, a to ve formátu: DMS TRV EURONISA 30 (60, 90 nebo 120).

3. Zakoupením díla v dobročinné aukci nebo doprodeji. Doprodej uměleckých děl najdete v sekci Aukce.

4. Staňte se firemním partnerem Nadace EURONISA a podpořte region, ve kterém podnikáte. Spojte se s námi a dohodneme se na možnostech podpory.

Jakákoliv částka má smysl a pomáhá!

NAŠI DÁRCI

Činnost nadace by se neobešla bez pravidelných a věrných podporovatelů. Zde jsou alespoň někteří z nich, kteří nás v posledních 2 letech podpořili největší částkou.

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

Logo sponzora

DÁRCI UMĚLECKÝCH DĚL


Benefiční aukce by se neobešla bez dárců z řad umělců.
Zde jsou někteří z těch, kteří nás podporují nejvytrvaleji.

Jan Exnar,

sklářský výtvarník. Dárce skleněných plastik od první aukce v roce 1997. Svým darem podpořil 24 z 26 aukcí!

Jiří Dostál,

sochař a medailér žijící v našem regionu. Dlouholetý dárce kreseb a maleb.

Bohumil Eliáš ml.,

sklářský výtvarník. První ze svých plastik nám daroval ještě během studia.

Pasta Oner,

výtvarník. Jeden z nejvýraznějších představitelů současné umělecké scény. Dárce, který vnímá podporu nadace jako svou povinnost.

Moc děkujeme! Váš dar nám umožňuje pomáhat lidem kolem nás.