• Nadace EURONISA

    Nadace EURONISA

    Pomáháme lidem žít smysluplný život.

Poslání nadace

Posláním Nadace Euronisa je pomáhat lidem bez ohledu na jejich věk, sociální postavení nebo zdravotní stav. Formou nadačních příspěvků podporujeme projekty neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací.
Důležitý je pro nás každý člověk.

Již připravujeme další benefiční aukci

Již připravujeme další benefiční aukci

Benefiční aukci umění pořádáme každoročně už od roku 1997 a připravujeme ji pro Vás i letos! Půjde o 27. ročník aukce a proběhne v Oblastní galerii Liberec v termínu 21. října 2023.

Záštitu nad aukcí převzal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, a podpoří jí dotací ve výši 30 000 Kč. Částka je určena na tisk aukčního katalogu.

Za podporu panu hejtmanovi děkujeme!

26. 5. 2023

Veřejná sbírka již proběhla na čtyřech místech

Veřejná sbírka již proběhla na čtyřech místech

Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" proběhla již ve čtyřech městech! V Rumburku sbírku uskutečnili studenti SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Vybralo se celkem 6 364 Kč! Částka podpoří volnočasové aktivity pro děti a mládež Salesiánského klubu mládeže.

Další sbírka proběhla v Liberci pod taktovkou dvou žákyň Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského. Vybraná částka 1 635 Kč přispěje organizaci Most k naději na dovybavení Domu na půl cesty v Liberci.

V Turnově sbírku provedlo 6 dvojic studentů turnovského gymnázia, kteří vybrali 10 326 Kč. Díky této sumě Fokus Turnov dovybaví klub sociální rehabilitace pro mladé lidi.

Čtvrtá sbírka probíhala ve Frýdlantě. Zde se zapojili mladí dospívající ze sboru Jednoty bratrské, kteří vybrali celkem 6 390 Kč. Částku využije místní Domov U Spasitele na koupi polohovacích lůžek a matrací.

Všem štědrým dárcům i zapojeným školám, studentům, žákům a dobrovolníkům moc děkujeme!

25. 5. 2023

Patronem sbírky "Pozvedněte slabé!" je herec Jiří Lábus.

Zahájili jsme veřejnou sbírku "Pozvedněte slabé!"

21. ročník Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, která je určena na pomoc lidem v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, odstartovala na začátku května. 
Tato sbírka poprvé proběhla v roce 2003 a od té doby bylo skrze ni rozděleno více než 5 milionů korun. Letos se v ulicích 11 měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku bude vybírat na předem určené projekty konkrétních neziskových organizací z daných měst. Místní lidé vybírají na neziskovky, které působí přímo v jejich městě. Tedy, co se v určitém městě vybere, to zde bude také později využito.
Veřejná sbírka bude probíhat v těchto městech: v Liberci, Jablonci n. N., Turnově, České Lípě, Rumburku, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Frýdlantu, Chrastavě a Šluknově.
Děkujeme všem přispěvovatelům za Vaši štědrost a podporu! 

11. 5. 2023

Rozdělili jsme výtěžek Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

Rozdělili jsme výtěžek Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

Za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka jsme v úterý 28. února 2023 v obřadní síni liberecké radnice předali výtěžek 19. a 20. ročníku Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Šeky v celkové hodnotě 222 tisíc korun převzali zástupci 13 neziskových organizací.
Kvůli covidové pandemii došlo ke sloučení 19. a 20. ročníku sbírky. V roce 2022 již sbírka probíhala v 10 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jejím smyslem je pomoci organizacím, které v daných městech působí, získat prostředky na svůj projekt. Na práci organizací tak přispívají přímo obyvatelé daného města, v němž organizace působí.
Nejvyšší částku čtyřicet tisíc získalo Dětské centrum Liberec na dovybavení bytů krizového řízení a Domov u Spasitele ve Frýdlantu na polohovací křeslo pro imobilní klienty. Částkou třicet devět tisíc korun bylo podpořeno Salesiánské středisko mládeže v Rumburku, které prostředky využije na projektor a vybavení mateřského centra.
Velký dík patří studentům 11 škol, bez kterých by sbírka nebyla možná. A především také občanům našich měst, kteří do ní přispěli.
Seznam všech organizací a částek, které získaly, najdete na stránce Žadatelé / Veřejná sbírka.

2. 3. 2023

Nadace EURONISA letos rozdělila 920 tisíc korun

Nadace EURONISA letos rozdělila 920 tisíc korun

29. listopadu správní rada Nadace EURONISA v otevřeném grantovém kole vybrala 21 projektů, které podpořila celkovou částkou 870 000 Kč. Částky, které nadace podpořeným organizacím ještě během prosince vyplatí, se pohybují od 30 000 do 100 000 Kč. 
Částkou 30 000 Kč byla např. podpořena organizace Amina – služby pro rodinu s projektem individuálního doučování dětí z pěstounských rodin. 40 000 Kč obdržel Salesiánský klub mládeže z Rumburku na akce pro rodiny, děti a mládež v rámci projektu Aktivní rodiče, děti a mladí. Nejvyšší částka 100 000 Kč bude vyplacena Spolku střední školy Jana Blahoslava na 3. fázi vybavení učeben na SŠ pedagogické a sociálně-právní a SZŠ v Hejnicích.  Tato organizace obdržela také účelový dar 20 000 Kč od Teplárny Liberec.
Sedm organizací letos čerpalo příspěvek z Programu vzdělávání v celkové výši 30 000 Kč.

1. 12. 2022

Rekordní výsledek benefiční aukce umění Nadace EURONISA

Rekordní výsledek benefiční aukce umění Nadace EURONISA

V sobotu 19. 11. se v Oblastní galerii Liberec konala již 26. benefiční aukce Nadace EURONISA. Byla to historicky první aukce, která se konala paralelně v sále a na internetu. 
Draženo bylo celkem 180 položek od 139 výtvarníků. Po velmi dramatické a také dlouhé dražbě byl vyhlášen výsledek, který převyšoval všechna očekávání. Celková suma činila 1 255 050 Kč, přičemž sál se na celkové částce podílel 650 000 Kč. Vydraženo bylo 85 % položek. Dosažená částka tak o více než 150 000 Kč převyšovala aukční rekord z roku 2001. Za celou dobu pořádání aukcí se výsledek dostal přes 1 milión Kč i s tou letošní jen 4x a naposledy se to podařilo v roce 2007.
Nejdražším vydraženým dílem byl akvarel Stanislava Kolíbala s názvem Dva kruhy a půlkruh z roku 2022. Z vyvolávací ceny 45 000 Kč se konečná cena vyšplhala na 120 000 Kč. 
Zcela nejúspěšnější skleněnou plastikou byla rozměrná plastika Tomáše Hlavičky s názvem Katedrála, která se z vyvolávací ceny 30 000 Kč dostala na 72 000 Kč. 
Velký dík patří všem umělcům a dárcům umělecký děl, partnerům a také kupcům. 
Většina letošního výtěžku bude rozdělena mezi organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které se se svým projektem přihlásily do grantového řízení.

22. 11. 2022

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2021

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2021

Právě jsme dokončili Výroční zprávu nadace za rok 2021. Ke stažení ji najdete ZDE.

27. 7. 2022

Nadace EURONISA letos rozdělila téměř 900 tisíc korun

Nadace EURONISA letos rozdělila téměř 900 tisíc korun

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 na svém zasedání Správní rada Nadace EURONISA rozdělila 23 subjektům 820 000 Kč.
Na jaře navíc podpořila z výtěžku sbírky “Pozvedněte slabé!” MAJÁK o.p.s. sumou 50 000 Kč a z Programu vzdělávání 7 organizací částkou 23 900 Kč.

Mezi podpořenými organizacemi byl například Přístav 3V, který obdržel 50 000 Kč na projekt „Aktivní život ve stáří“. 
Dalším vybraným subjektem byl Hospic sv. Zdislavy. Ten obdržel 30 000 Kč jako příspěvek pro zakoupení automobilu týmu domácího hospice.

30. 11. 2021

Nadace EURONISA vyhlásila otevřené kolo

Nadace EURONISA vyhlásila otevřené kolo

Neziskové organizace působící v sociální oblasti mohou žádat o nadační příspěvek určený na projekty realizované od prosince 2021.
Od pátku 25. června se mohou o podporu nových projektů z oblastí sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací ucházet neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa, který leží na území Libereckého kraje a Šluknovského výběžku.

13. 11. 2021