• Nadace EURONISA

    Nadace EURONISA

    Pomáháme lidem žít smysluplný život.

Poslání nadace

Posláním Nadace Euronisa je pomáhat lidem bez ohledu na jejich věk, sociální postavení nebo zdravotní stav. Formou nadačních příspěvků podporujeme projekty neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací.
Důležitý je pro nás každý člověk.

Přijměte pozvání na benefiční aukci Nadace EURONISA

Přijměte pozvání na benefiční aukci Nadace EURONISA

Srdečně zveme všechny zájemce a milovníky umění na benefiční aukci umění! Letos půjde již o 27. ročník.

Aukce se bude konat v sobotu 21. října od 13:30 v Oblastní galerii Liberec. Současně proběhne také online na stránkách www.pragueauctions.com. V aukci nabídneme celkem 169 uměleckých děl od štědrých autorů.

Před vlastní aukcí proběhne vernisáž výstavy, a to ve středu 11. října od 17:30 v prostorách Oblastní galerie Liberec. Výstava bude přístupná od 12. do 17. října, vstup na výstavu je pro návštěvníky zdarma.

Aukční katalog najdete na našich webových stránkách přibližně měsíc před konáním aukce. V případě zájmu Vám katalog rádi zašleme - kontaktujte nás na e-mail nadace@euronisa.cz.

7. 9. 2023

Pomozte s výstavbou nové školní budovy

Pomozte s výstavbou nové školní budovy

Až do konce září trvá možnost podpořit skrze Nadaci EURONISA výstavbu nové školní budovy pro Střední školu Jana Blahoslava v Hejnicích. Aktuální výše darů činí 578 888 .

Přispějte i vy - každý dar, ať velký či malý, poslouží k rozvoji prostor Střední školy J. Blahoslava. K zaslání darů využijte účet č. 5801683 / 0300, VS 623.

13. 7. 2023

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné grantové kolo

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné grantové kolo

Neziskové organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku si mohou podávat žádosti o podporu v rámci veřejného grantového kola. Přesné podmínky, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění najdete na webu v sekci Žadatelé. Žádost je možné podat do 22. 9. 2023. Správní rada vybírá projekty, pro jejichž podporu se rozhodne, zpravidla během listopadu. V loňském roce bylo mezi 23 organizací rozděleno 820 000 Kč. 

30. 6. 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Vydali jsme novou výroční zprávu, ze které se dozvíte, co se v nadaci v roce 2022 dělo. Přečíst si ji můžete zde

30. 6. 2023

Nasbíraná suma na SŠ Jana Blahoslava roste každý den

K dnešnímu dni již bylo vybráno 548 888 . Tato částka bude použita na stavbu nové jídelny a internátu SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích. Své dary můžete dále posílat na účet č. 5801683 / 0300, VS 623. Sice již nebudou zdvojeny, přesto jsou potřeba!   

30. 6. 2023

Na SŠ Jana Blahoslava vybráno více než 500 tisíc korun

Na SŠ Jana Blahoslava vybráno více než 500 tisíc korun

K dnešnímu dni činí vybraná částka na SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích 294 906 Kč. Nadace EURONISA tuto sumu zdvojila do výše 250 000 Kč, tzn. celková částka činí 544 906 Kč. Překonali jsem půl milionu!!! Své dary můžete dále posílat na účet č. 5801683 / 0300, VS 623. Sice již nebudou zdvojeny, přesto jsou potřeba!   

27. 6. 2023

Úžasný výsledek zahradní slavnosti Blahoslav 500

Úžasný výsledek zahradní slavnosti Blahoslav 500

Zahradní slavnost Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích  u příležitosti 500 let od narození Jana Blahoslava, jejímž partnerem se stala Nadace EURONISA, je úspěšně za námi. Dorazilo více než 500 podporovatelů a přátel školy. Nechyběli pan senátor Michal Canov, paní poslankyně Jarmila Levko, ani pan hejtman Martin Půta a další.

Důležitou součástí programu bylo studentské divadlo o životě a díle Jana Blahoslava a o tom, že jeho příběh trvá dál, třeba také v Hejnicích. Studenti i učitelé jej sehráli před zaplněným "amfiteátrem" v prostoru za Zámečkem, jež se stal spolu s obrovitou obroučkou brýlí na několik okamžiků divadelní dekorací. Dalším bodem programu bylo také slavnostní poklepání základního kamene stavby nové školní jídelny a internátu. Základní kámen byl dovezen z Ivančic, kde sloužil jako dlažební kámen nádvoří ivančického gymnázia, které zde Blahoslav založil.

Nadace EURONISA byla při tom a pomohla se získáváním prostředků na novou budovu. Správní rada uvolnila 250 000 Kč, které umožnily zdvojení všech darů od účastníků akce. Po zdvojení se během tohoto dne ve stánku nadace podařilo od štědrých dárců vybrat neuvěřitelných 433.816 Kč. Do cílové částky půl milionu již tedy nechybí mnoho a věříme, že se zbývající sumu, nebo i více, podaří získat v průběhu následujících dní. Možnost přispět na stavbu trvá do 30. 9. 2023 na č. ú. 5801683/0300, var. symbol 623

Děkujeme všem dárcům, díky kterým mohlo být dosaženo tak úžasného výsledku, za příjemné odpoledne s neopakovatelnou atmosférou a také škole, která vytváří mimořádné prostředí pro své studenty. Tak, jak poznamenal jeden z dárců, pan Just: "Vy jste vděční za můj příspěvek, ale já jsem také vděčný - že jsou v dnešním světě lidi, kteří vytvářejí něco, na co má smysl dávat."

26. 6. 2023

Podpořte vzdělávání a my Váš dar zdvojnásobíme

Podpořte vzdělávání a my Váš dar zdvojnásobíme

Od dnešního dne až do 30. září 2023 můžete přispět na výstavbu nové jídelny a internátu Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Nadace EURONISA se rozhodla Váš dar zdvojit až do 250 000 Kč.

Máme tak šanci společně získat pro školu 500 000 Kč. Průběžně budeme zveřejňovat dosaženou částku.

Vaše dary můžete posílat na účet nadace: 5801683 / 0300, VS: 623.

Děkujeme všem dárcům!

23. 6. 2023

Podpoříme rozvoj Střední školy Jana Blahoslava - přispějte i Vy a Váš dar zdvojnásobíme

Podpoříme rozvoj Střední školy Jana Blahoslava - přispějte i Vy a Váš dar zdvojnásobíme

K příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava proběhne v pátek 23. června zahradní slavnost, na kterou jste srdečně zváni.

Jan Blahoslav byl biskupem Jednoty bratrské, významným českým jazykovědcem, překladatelem a předchůdcem Jana Amose Komenského. Život a dílo tohoto významného učence si připomeneme v areálu Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích, od 16:00.

V rámci slavnosti bude možné přispět na stavbu nové budovy internátu, školní kuchyně a jídelny pro Střední školu Jana Blahoslava, během oslavy bude položen základní kámen této stavby. Střední škola Jana Blahoslava funguje v Hejnicích od roku 2021 a s rostoucím zájmem studentů o nabízené obory potřebuje větší prostory než doposud. Nadace EURONISA bude u toho a každý finanční příspěvek na tuto stavbu zdvojí, a to až do celkové výše 250 000 Kč!

Přijďte si užít Blahoslavovu slavnost spolu s námi a zapojte se i Vy - Váš dar, ať malý či velký, zdvojnásobíme a společně tak podpoříme stavbu nové budovy v areálu školy! Přispět můžete i online na bankovní účet 5801683/0300, variabilní symbol 623.

Pozvánku na slavnost s programem a dalšími informacemi najdete zde.

16. 6. 2023

Veřejná sbírka proběhla v České Lípě a Novém Boru

Veřejná sbírka proběhla v České Lípě a Novém Boru

V uplynulých týdnech proběhla veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" na dalších dvou místech.

V České Lípě se sbírky zhostili ochotní studenti SZŠ a SOŠ v České Lípě. Pěti dvojicím se i přes vydatný déšť podařilo vybrat 3 392 Kč, které podpoří činnost organizace Charita Česká Lípa. Výtěžek pomůže zaplatit terapeutickou péči pro děti z pěstounských rodin.

V Novém Boru se zapojili studenti VOŠ sklářské a SŠ, kteří město prošli ve 3 skupinkách. Celkově vybrali částku 5 640 Kč. Ta poslouží organizaci Rodina v centru, konkrétně bude podpořen projekt Občanské poradny pro seniory v Novém Boru.

Všem dobrovolníkům zapojeným do sbírky velmi děkujeme za jejich odhodlání a úsilí. Děkujeme také všem přispěvovatelům, bez kterých by se veřejná sbírka neobešla!

16. 6. 2023

Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" zdárně pokračuje

Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" zdárně pokračuje

21. ročník veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" je v plném proudu! Hned na začátku června proběhla sbírka v Liberci, a to na podporu organizace Most k naději. Trojici studentek z Gymnázia Doctrina se podařilo vybrat 2 087 Kč. Později pro tuto organizaci vybírali také studenti Gymnázia F. X. Šaldy, ti nashromáždili částku 8 428 Kč.

Další sbírka proběhla v Chrastavě. Se zapojením mladých dobrovolníků Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě a dětí z volnočasového klubu PodVodou byla vybrána částka 11 919 Kč. Výtěžek bude využit v organizaci Charita Liberec - Domov Sv. Vavřince, na vybavení společenské místnosti pro seniory.

V Turnově se sbírky ujali také studenti SZŠ Turnov a pro organizaci Fokus Turnov vybrali částku 2 364.

Jsme vděčni za všechny školy, žáky, studenty, dobrovolníky, kteří se do těchto sbírek ochotně zapojili! Děkujeme také všem dárcům za jejich štědrost!

8. 6. 2023

 

S Nadací EURONISA na golfovém turnaji

S Nadací EURONISA na golfovém turnaji

I letos byla Nadace EURONISA přizvána na tradiční golfový turnaj, který každoročně pořádá společnost RADIOHOUSE, s.r.o. Během turnaje tak mohla proběhnout sbírka na podporu organizace Kormidlo Šluknov. V Kormidle se věnují lidem s tělesným nebo mentálním postižením a vedou je k co největší samostatnosti. 

Díky štědrosti účastníků turnaje se vybrala částka 14 242 Kč, pomocí které v Kormidle Šluknov vybudují novou tréninkovou kuchyňku pro své klienty.

Vážíme si toho, že jsme mohli být u toho, a moc děkujeme jak organizátorům turnaje za možnost naší účasti, tak všem dárcům, kteří ochotně přispěli. Kormidlu Šluknov přejeme mnoho zdaru v jejich důležité práci!

8. 6. 2023

Již připravujeme další benefiční aukci

Již připravujeme další benefiční aukci

Benefiční aukci umění pořádáme každoročně už od roku 1997 a připravujeme ji pro Vás i letos! Půjde o 27. ročník aukce a proběhne v Oblastní galerii Liberec v termínu 21. října 2023.

Záštitu nad aukcí převzal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, a podpoří jí dotací ve výši 30 000 Kč. Částka je určena na tisk aukčního katalogu.

Za podporu panu hejtmanovi děkujeme!

26. 5. 2023

Veřejná sbírka již proběhla na čtyřech místech

Veřejná sbírka již proběhla na čtyřech místech

Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" proběhla již ve čtyřech městech! V Rumburku sbírku uskutečnili studenti SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk. Vybralo se celkem 6 364 Kč! Částka podpoří volnočasové aktivity pro děti a mládež Salesiánského klubu mládeže.

Další sbírka proběhla v Liberci pod taktovkou dvou žákyň Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského. Vybraná částka 1 635 Kč přispěje organizaci Most k naději na dovybavení Domu na půl cesty v Liberci.

V Turnově sbírku provedlo 6 dvojic studentů turnovského gymnázia, kteří vybrali 10 326 Kč. Díky této sumě Fokus Turnov dovybaví klub sociální rehabilitace pro mladé lidi.

Čtvrtá sbírka probíhala ve Frýdlantě. Zde se zapojili mladí dospívající ze sboru Jednoty bratrské, kteří vybrali celkem 6 390 Kč. Částku využije místní Domov U Spasitele na koupi polohovacích lůžek a matrací.

Všem štědrým dárcům i zapojeným školám, studentům, žákům a dobrovolníkům moc děkujeme!

25. 5. 2023

Patronem sbírky "Pozvedněte slabé!" je herec Jiří Lábus.

Zahájili jsme veřejnou sbírku "Pozvedněte slabé!"

21. ročník Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“, která je určena na pomoc lidem v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, odstartovala na začátku května. 
Tato sbírka poprvé proběhla v roce 2003 a od té doby bylo skrze ni rozděleno více než 5 milionů korun. Letos se v ulicích 11 měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku bude vybírat na předem určené projekty konkrétních neziskových organizací z daných měst. Místní lidé vybírají na neziskovky, které působí přímo v jejich městě. Tedy, co se v určitém městě vybere, to zde bude také později využito.
Veřejná sbírka bude probíhat v těchto městech: v Liberci, Jablonci n. N., Turnově, České Lípě, Rumburku, Novém Boru, Semilech, Tanvaldu, Frýdlantu, Chrastavě a Šluknově.
Děkujeme všem přispěvovatelům za Vaši štědrost a podporu! 

11. 5. 2023

Rozdělili jsme výtěžek Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

Rozdělili jsme výtěžek Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

Za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka jsme v úterý 28. února 2023 v obřadní síni liberecké radnice předali výtěžek 19. a 20. ročníku Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Šeky v celkové hodnotě 222 tisíc korun převzali zástupci 13 neziskových organizací.
Kvůli covidové pandemii došlo ke sloučení 19. a 20. ročníku sbírky. V roce 2022 již sbírka probíhala v 10 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jejím smyslem je pomoci organizacím, které v daných městech působí, získat prostředky na svůj projekt. Na práci organizací tak přispívají přímo obyvatelé daného města, v němž organizace působí.
Nejvyšší částku čtyřicet tisíc získalo Dětské centrum Liberec na dovybavení bytů krizového řízení a Domov u Spasitele ve Frýdlantu na polohovací křeslo pro imobilní klienty. Částkou třicet devět tisíc korun bylo podpořeno Salesiánské středisko mládeže v Rumburku, které prostředky využije na projektor a vybavení mateřského centra.
Velký dík patří studentům 11 škol, bez kterých by sbírka nebyla možná. A především také občanům našich měst, kteří do ní přispěli.
Seznam všech organizací a částek, které získaly, najdete na stránce Žadatelé / Veřejná sbírka.

2. 3. 2023

Nadace EURONISA letos rozdělila 920 tisíc korun

Nadace EURONISA letos rozdělila 920 tisíc korun

29. listopadu správní rada Nadace EURONISA v otevřeném grantovém kole vybrala 21 projektů, které podpořila celkovou částkou 870 000 Kč. Částky, které nadace podpořeným organizacím ještě během prosince vyplatí, se pohybují od 30 000 do 100 000 Kč. 
Částkou 30 000 Kč byla např. podpořena organizace Amina – služby pro rodinu s projektem individuálního doučování dětí z pěstounských rodin. 40 000 Kč obdržel Salesiánský klub mládeže z Rumburku na akce pro rodiny, děti a mládež v rámci projektu Aktivní rodiče, děti a mladí. Nejvyšší částka 100 000 Kč bude vyplacena Spolku střední školy Jana Blahoslava na 3. fázi vybavení učeben na SŠ pedagogické a sociálně-právní a SZŠ v Hejnicích.  Tato organizace obdržela také účelový dar 20 000 Kč od Teplárny Liberec.
Sedm organizací letos čerpalo příspěvek z Programu vzdělávání v celkové výši 30 000 Kč.

1. 12. 2022

Rekordní výsledek benefiční aukce umění Nadace EURONISA

Rekordní výsledek benefiční aukce umění Nadace EURONISA

V sobotu 19. 11. se v Oblastní galerii Liberec konala již 26. benefiční aukce Nadace EURONISA. Byla to historicky první aukce, která se konala paralelně v sále a na internetu. 
Draženo bylo celkem 180 položek od 139 výtvarníků. Po velmi dramatické a také dlouhé dražbě byl vyhlášen výsledek, který převyšoval všechna očekávání. Celková suma činila 1 255 050 Kč, přičemž sál se na celkové částce podílel 650 000 Kč. Vydraženo bylo 85 % položek. Dosažená částka tak o více než 150 000 Kč převyšovala aukční rekord z roku 2001. Za celou dobu pořádání aukcí se výsledek dostal přes 1 milión Kč i s tou letošní jen 4x a naposledy se to podařilo v roce 2007.
Nejdražším vydraženým dílem byl akvarel Stanislava Kolíbala s názvem Dva kruhy a půlkruh z roku 2022. Z vyvolávací ceny 45 000 Kč se konečná cena vyšplhala na 120 000 Kč. 
Zcela nejúspěšnější skleněnou plastikou byla rozměrná plastika Tomáše Hlavičky s názvem Katedrála, která se z vyvolávací ceny 30 000 Kč dostala na 72 000 Kč. 
Velký dík patří všem umělcům a dárcům umělecký děl, partnerům a také kupcům. 
Většina letošního výtěžku bude rozdělena mezi organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které se se svým projektem přihlásily do grantového řízení.

22. 11. 2022

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2021

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2021

Právě jsme dokončili Výroční zprávu nadace za rok 2021. Ke stažení ji najdete ZDE.

27. 7. 2022

Nadace EURONISA letos rozdělila téměř 900 tisíc korun

Nadace EURONISA letos rozdělila téměř 900 tisíc korun

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 na svém zasedání Správní rada Nadace EURONISA rozdělila 23 subjektům 820 000 Kč.
Na jaře navíc podpořila z výtěžku sbírky “Pozvedněte slabé!” MAJÁK o.p.s. sumou 50 000 Kč a z Programu vzdělávání 7 organizací částkou 23 900 Kč.

Mezi podpořenými organizacemi byl například Přístav 3V, který obdržel 50 000 Kč na projekt „Aktivní život ve stáří“. 
Dalším vybraným subjektem byl Hospic sv. Zdislavy. Ten obdržel 30 000 Kč jako příspěvek pro zakoupení automobilu týmu domácího hospice.

30. 11. 2021

Výtěžek 18. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!” převzal Maják

Výtěžek 18. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!” převzal Maják

18. ročník sbírky “Pozvedněte slabé!” se nemohl konat v ulicích, přesto se podařilo vybrat 50 000 Kč.

Minulý týden nás navštívil Jan Molnár, ředitel společnosti MAJÁK o.p.s., aby podepsal smlouvu pro převzetí daru v částce 50 000 Kč. Tato suma byla vybrána v rámci 18. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!”, který se z důvodu vládních protikoronavirových opatření nemohl uskutečnit v ulicích našeho regionu.
Děkujeme všem přispěvatelům!

17. 3. 2021

Nadace EURONISA letos rozdělila přes 1 milion korun!

Nadace EURONISA letos rozdělila přes 1 milion korun!

V listopadu v otevřeném kole nadace podpořila 19 organizací částkou 779 000 Kč a další peníze rozdělila v rámci Programu vzdělávání a z výtěžku veřejné sbírky “Pozvedněte slabé!”.
V pondělí 30. listopadu na svém zasedání Správní rada Nadace EURONISA rozdělila 19 subjektům 779 000 Kč.

4. 12. 2020