• Nadace EURONISA

    Nadace EURONISA

    Pomáháme lidem žít smysluplný život.

Poslání nadace

Posláním Nadace Euronisa je pomáhat lidem bez ohledu na jejich věk, sociální postavení nebo zdravotní stav. Formou nadačních příspěvků podporujeme projekty neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací.
Důležitý je pro nás každý člověk.

Správní rada rozdělila 730 tisíc korun mezi 17 neziskových organizací

Správní rada rozdělila 730 tisíc korun mezi 17 neziskových organizací

Správní rada Nadace EURONISA rozhodla na svém zasedání 28. 11. o finanční podpoře projektů neziskových organizací z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které byly přihlášeny do letošního grantového kola. Přijato bylo celkem 28 žádostí, z nichž správní rada vybrala 17 nejlepších projektů a rozdělila mezi ně celkem 730 000 Kč. 

Podpořen byl např. Domácí hospic 14 pomocníků ze Semil, který získal 25 000 Kč na mzdu zdravotní sestry. Maják Plus z Liberce obdržel 60 000 Kč na provoz nízkoprahového klubu Zapes. Charita Česká Lípa získala 30 000 Kč na provoz sociálního automobilu atd. Celkový seznam, podpořených organizací je možné stáhnout v sekci Žadatelé - Uzavřená grantová kola.

V letošním roce Nadace EURONISA rozdělila celkem 1 359 140 Kč. Kromě 730 000 Kč, které byly rozděleny v rámci grantového kola, to bylo 49 140 Kč v rámci Programu vzdělávání a 580 000 Kč jako účelový dar na vybavení nového internátu a jídelny pro SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích. 

Děkujeme všem podporovatelům a dárcům, kteří nám umožňují pomáhat!

4. 12. 2023

Díky dvěma letošním aukcím jsme dosáhli rekordního výsledku

Díky dvěma letošním aukcím jsme dosáhli rekordního výsledku

Výtěžek mimořádné druhé podzimní aukce, která se konala pouze online 26. 11., byl celkem 166 800 . Velmi nás potěšil zájem ze strany kupců o díla nová, neprodaná v říjnové aukci a také dřívější dary umělců, která jsme měli ve skladu. Společně s říjnovou aukcí a doprodejem činí celkový výtěžek z prodeje děl 1 371 150 . A to je cca o 80 tisíc více, než vynesl rekordní loňský ročník! Velmi děkujeme dárcům i kupcům. Dosud neprodaná díla je stále možné zakoupit v doprodeji na www.pragueauctions.com.

Dne 28. 11. se sejde správní rada a rozhodne o projektech, které budou letos v grantovém kole podpořeny a také o celkové sumě, kterou mezi tyto projekty rozdělí. Děkujeme, že nám svou podporou umožňujete dále pomáhat!  

27. 11. 2023

Předvánoční internetová aukce  JIŽ V NEDĚLI

Předvánoční internetová aukce JIŽ V NEDĚLI

Tuto neděli 26. listopadu od 19 h na www.pragueauctions.com začínáme dražit! Nezapomeňte se včas zaregistrovat. K vydražené částce není účtovaná žádná aukční přirážka.

24. 11. 2023  

Mimořádná předvánoční internetová aukce

Mimořádná předvánoční internetová aukce

Po úspěšné říjnové 27. benefiční aukci, která se ale konala dříve než obvykle a mnozí se jí nemohli zúčastnit, jsme připravili ještě jednu, pouze internetovou předvánoční aukci. Bude se konat v neděli 26. listopadu od 19 h a představíme Vám v ní více než 100 děl od 80 autorů. Některá z nich byla již součástí 27. benefiční aukce, některá jsou naprosto nová. Naleznete zde díla nejvýznamnějších českých výtvarníků, ale také díla oblíbených regionálních autorů z Liberecka.

Výtěžek bude stejně jako z říjnové aukce použit na podporu neziskových organizací z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Správní rada zasedne již na konci listopadu a bude vybírat nejlepší projekty z organizací, které provozují komunitní centra, pomáhají zapojovat do společnosti postižené, nemocné, seniory a jinak znevýhodněné spoluobčany nebo se věnují prevenci šikany a závislostí na školách v našem regionu.

Aukce tedy proběhne 26. listopadu od 19 hodin na www.pragueauctions.com. Zde jsou díla také online ke shlédnutí. Pro aktivní účast v aukci je třeba se předem registrovat. Díla je možné si po předchozí domluvě prohlédnout osobně v kanceláři nadace.

15. 11. 2023

Poděkování partnerům

Poděkování partnerům

Děkujeme novým partnerům Nadace EURONISA, firmám Liftrock a Quality Management za jejich finanční podporu, která pomohla snížit náklady na benefiční aukci. Tyto společnosti nadaci v letošním roce podpořily vůbec poprvé a jejich zástupci, Václav Větrovský a Michal Hlavnička, se také osobně aukce v Oblastní galerii zúčastnili. Společnost Liftrock poskytuje komplexní služby ve stavebnictví, Quality Management působí v oblasti technického dozoru a BOZP. Děkujeme a věříme, že to je začátek dlouhodobého partnerství.  

8. 11. 2023

Nadace EURONISA zdvojila dary na vybavení nové školní jídelny a internátu SŠ J. Blahoslava v Hejnicích

Nadace EURONISA zdvojila dary na vybavení nové školní jídelny a internátu SŠ J. Blahoslava v Hejnicích

Ve středu 25. října byl slavnostně předán dar na podporu a rozvoj Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Ředitelka Nadace EURONISA Noemi Martinová předala řediteli SŠ J. Blahoslava Tomáši Vágnerovi a zástupkyni z řad studentů šek na 580 000 

Základ této částky darovali účastníci červnové školní benefiční slavnosti s názvem Blahoslav 500. Tato slavnost se konala při příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava, biskupa Jednoty bratrské, významného českého jazykovědce, překladatele a předchůdce Jana Amose Komenského. Nadace EURONISA přislíbila zdvojení jednotlivých darů až do výše 250 000 . Již během samotné zahradní slavnosti ochotní dárci přispěli tolik, že po zdvojení darů činila výsledná suma přes 433 000 Kč. I po slavnosti Blahoslav 500 ale štědří dárci nadále přispívali. K 30. září 2023 možnost přispět prostřednictvím nadace končila s výslednou částkou 580 000 .

Vybraná částka i se zdvojenými dary podpoří růst Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Jde o školu, která byla otevřena v září roku 2021 a která nyní nabízí dva maturitní obory Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Veřejnosprávní činnost a dále tříletý učební obor Ošetřovatel. Protože studenti o školu projevili značný zájem, dosavadní kapacita areálu střední školy byla rychle naplněna. Nyní je ve výstavbě zcela nová budova, která poskytne potřebný prostor pro novou školní jídelnu a internát. Právě u již vybudovaných základů této nové budovy byl řediteli školy, Tomášovi Vágnerovi, předán výtěžek sbírky, který je určen na vybavení nové jídelny a domova mládeže pro studenty. Budova by měla být uvedena do provozu již se začátkem následujícího školního roku, tedy od září 2024.

Jsme vděční, že jsme mohli být s Nadací EURONISA u toho a Střední škole Jana Blahoslava přejeme do jejího dalšího rozvoje mnoho zdaru. Velký dík také patří všem dárcům, kteří se do sbírky ochotně zapojili!

2. 11. 2023

DOPRODEJ po benefiční aukci

DOPRODEJ po benefiční aukci

Pokud jste si nestihli nebo nemohli vydražit některé z děl v rámci 27. benefiční aukce, je možné si je zakoupit v doprodeji za vyvolávací cenu. Neprodaná díla najdete na www.pragueauctions.com.

U každého z děl nabízených v aukci najdete, zda již bylo prodáno a za kolik, anebo zda je ještě volné. Doprodej bude probíhat až do neděle 5. 11. 2023

23. 10. 2023

Výborný výsledek 27. benefiční aukce

Výborný výsledek 27. benefiční aukce

V sobotu 21. 10. proběhla v Oblastní galerii Liberec již tradiční benefiční aukce Nadace EURONISA.

Dražilo se celkem 169 položek od 142 autorů, přičemž výtěžek činil 1 142 050 korun. Je to po loňském rekordním výtěžku druhý nejvyšší výsledek v historii aukcí. Nejdražším vydraženým dílem byla položka č. 135 od Stanislava Kolíbala, Kompozice čtverců, kterou vybojoval kupec ze sálu za 140 tisíc korun. Nejdražší skleněnou plastikou byl Mechanismus od Josefa Marka, který si také koupil kupec v sále za 90 tisíc korun. Celkově se prodalo 69 % položek. Velký dík patří všem dražícím, v sále i na internetu, kde se aukce paralelně také konala.

Peníze získané z benefiční aukce budou po odečtení nákladů na konci listopadu správní radou rozděleny mezi neziskové organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Správní rada nadace vybírá nejlepší z projektů přihlášených do grantového řízení.  

Neprodaná díla si je možné koupit za vyvolávací cenu v doprodeji na www.pragueauctions.com. Každá Vaše koupě je současně podporou nadace a za to velmi děkujeme. 

22. 10. 2023

Investujte do umění a nakupte včas vánoční dárky

Investujte do umění a nakupte včas vánoční dárky

Již tuto sobotu 21. 10. od 13.30 h můžete zažít napínavou atmosféru sálové aukce v Oblastní galerii v Liberci.

Vybírat můžete ze 169 děl od 142 českých výtvarníků. Bojovat proti sobě budou kupci v sále a na internetu, a proto pokud nemůžete přijít do galerie, zúčastněte se online na www.pragueauctions.com. Svou účastí současně podpoříte dobrou věc, jelikož výtěžek z aukce po odečtení nákladů podpoří projekty neziskových organizací v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.  

18. 10. 2023

Český rozhlas vysílal o předaukční výstavě

Český rozhlas vysílal o předaukční výstavě

Reportáž Českého rozhlasu k předaukční výstavě si můžete poslechnout zde.

17. 10. 2023

Předaukční výstava v Oblastní galerii

Předaukční výstava v Oblastní galerii

Slavnostní vernisáží ve středu 11. 10. byla otevřena výstava 169 uměleckých děl, která budou dražena během 27. benefiční aukce. K vidění jsou obrazy, skleněné plastiky a další umělecké objekty. Tato díla pocházejí od 142 umělců a dárců, mezi kterými jsou jména jako Kolíbal, Anderle, Císařovský, Černický nebo skláři Pačinek, Exnar, Wasserbauer a mnozí další. Vyvolávací cena se pohybuje od 500 Kč. Nejdražší dílo, skleněná plastika od Josefa Marka, má vyvolávací cenu 65 000 Kč. Výstava je zdarma přístupná až do 17. října.

Na vernisáž se přišlo podívat přes 50 návštěvníků. Mezi hosty byl Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské. Zúčastnili se také náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová i ředitel Oblastní galerie Liberec Filip Suchomel. Dalšími významnými hosty byli někteří z umělců, kteří do benefiční aukce darovali své dílo, mezi nimi např. Jan Stolín, Filip Dvořák či Petra Švecová.

Samotná aukce proběhne v sobotu 21. října od 13:30 v Oblastní galerii Liberec a současně online na www.pragueauctions.com. Výtěžek z aukce po odečtení nákladů podpoří projekty neziskových organizací v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, které pracují v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací. Záštitu nad letošní benefiční aukcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Přijďte si i Vy prohlédnout výstavu uměleckých děl a prožijte spolu s námi dramatickou atmosféru sálové aukce.

12. 10. 2023

Vernisáž předaukční výstavy

Vernisáž předaukční výstavy

Všechny zájemce o umění, partnery, podporovatele a fanoušky našeho regionu zveme na vernisáž předaukční výstavy ve středu 11.10. v 17.30 h v Oblastní galerii v Liberci. Hostem večera bude sklářský výtvarník a dlouhodobý podporovatel nadace Jaroslav Wasserbauer.

Výstavu si bude možné prohlédnout do úterý 17.10. během otevírací doby galerie. Vstup je zdarma.

Přijďte se potěšit pohledem na zajímavá díla nebo si vybrat vánoční dárky. Vaší koupí navíc pomůžete těm, kteří to v našem regionu nejvíce potřebují.   

8. 10. 2023

Přijměte pozvání na benefiční aukci Nadace EURONISA

Přijměte pozvání na benefiční aukci Nadace EURONISA

Srdečně zveme všechny zájemce a milovníky umění na benefiční aukci umění! Letos půjde již o 27. ročník.

Aukce se bude konat v sobotu 21. října od 13:30 v Oblastní galerii Liberec. Současně proběhne také online na stránkách www.pragueauctions.com. V aukci nabídneme celkem 169 uměleckých děl od štědrých autorů.

Před vlastní aukcí proběhne vernisáž výstavy, a to ve středu 11. října od 17:30 v prostorách Oblastní galerie Liberec. Výstava bude přístupná od 12. do 17. října, vstup na výstavu je pro návštěvníky zdarma.

Aukční katalog najdete na našich webových stránkách. V případě zájmu Vám jej rádi zašleme - kontaktujte nás na e-mail nadace@euronisa.cz.

7. 9. 2023

Pomozte s výstavbou nové školní budovy

Pomozte s výstavbou nové školní budovy

Až do konce září trvá možnost podpořit skrze Nadaci EURONISA výstavbu nové školní budovy pro Střední školu Jana Blahoslava v Hejnicích. Aktuální výše darů činí 578 888 .

Přispějte i vy - každý dar, ať velký či malý, poslouží k rozvoji prostor Střední školy J. Blahoslava. K zaslání darů využijte účet č. 5801683 / 0300, VS 623.

13. 7. 2023

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné grantové kolo

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné grantové kolo

Neziskové organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku si mohou podávat žádosti o podporu v rámci veřejného grantového kola. Přesné podmínky, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění najdete na webu v sekci Žadatelé. Žádost je možné podat do 22. 9. 2023. Správní rada vybírá projekty, pro jejichž podporu se rozhodne, zpravidla během listopadu. V loňském roce bylo mezi 23 organizací rozděleno 820 000 Kč. 

30. 6. 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Vydali jsme novou výroční zprávu, ze které se dozvíte, co se v nadaci v roce 2022 dělo. Přečíst si ji můžete zde

30. 6. 2023

Nasbíraná suma na SŠ Jana Blahoslava roste každý den

K dnešnímu dni již bylo vybráno 548 888 . Tato částka bude použita na stavbu nové jídelny a internátu SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích. Své dary můžete dále posílat na účet č. 5801683 / 0300, VS 623. Sice již nebudou zdvojeny, přesto jsou potřeba!   

30. 6. 2023

Na SŠ Jana Blahoslava vybráno více než 500 tisíc korun

Na SŠ Jana Blahoslava vybráno více než 500 tisíc korun

K dnešnímu dni činí vybraná částka na SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích 294 906 Kč. Nadace EURONISA tuto sumu zdvojila do výše 250 000 Kč, tzn. celková částka činí 544 906 Kč. Překonali jsem půl milionu!!! Své dary můžete dále posílat na účet č. 5801683 / 0300, VS 623. Sice již nebudou zdvojeny, přesto jsou potřeba!   

27. 6. 2023

Úžasný výsledek zahradní slavnosti Blahoslav 500

Úžasný výsledek zahradní slavnosti Blahoslav 500

Zahradní slavnost Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích  u příležitosti 500 let od narození Jana Blahoslava, jejímž partnerem se stala Nadace EURONISA, je úspěšně za námi. Dorazilo více než 500 podporovatelů a přátel školy. Nechyběli pan senátor Michal Canov, paní poslankyně Jarmila Levko, ani pan hejtman Martin Půta a další.

Důležitou součástí programu bylo studentské divadlo o životě a díle Jana Blahoslava a o tom, že jeho příběh trvá dál, třeba také v Hejnicích. Studenti i učitelé jej sehráli před zaplněným "amfiteátrem" v prostoru za Zámečkem, jež se stal spolu s obrovitou obroučkou brýlí na několik okamžiků divadelní dekorací. Dalším bodem programu bylo také slavnostní poklepání základního kamene stavby nové školní jídelny a internátu. Základní kámen byl dovezen z Ivančic, kde sloužil jako dlažební kámen nádvoří ivančického gymnázia, které zde Blahoslav založil.

Nadace EURONISA byla při tom a pomohla se získáváním prostředků na novou budovu. Správní rada uvolnila 250 000 Kč, které umožnily zdvojení všech darů od účastníků akce. Po zdvojení se během tohoto dne ve stánku nadace podařilo od štědrých dárců vybrat neuvěřitelných 433.816 Kč. Do cílové částky půl milionu již tedy nechybí mnoho a věříme, že se zbývající sumu, nebo i více, podaří získat v průběhu následujících dní. Možnost přispět na stavbu trvá do 30. 9. 2023 na č. ú. 5801683/0300, var. symbol 623

Děkujeme všem dárcům, díky kterým mohlo být dosaženo tak úžasného výsledku, za příjemné odpoledne s neopakovatelnou atmosférou a také škole, která vytváří mimořádné prostředí pro své studenty. Tak, jak poznamenal jeden z dárců, pan Just: "Vy jste vděční za můj příspěvek, ale já jsem také vděčný - že jsou v dnešním světě lidi, kteří vytvářejí něco, na co má smysl dávat."

26. 6. 2023

Podpořte vzdělávání a my Váš dar zdvojnásobíme

Podpořte vzdělávání a my Váš dar zdvojnásobíme

Od dnešního dne až do 30. září 2023 můžete přispět na výstavbu nové jídelny a internátu Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Nadace EURONISA se rozhodla Váš dar zdvojit až do 250 000 Kč.

Máme tak šanci společně získat pro školu 500 000 Kč. Průběžně budeme zveřejňovat dosaženou částku.

Vaše dary můžete posílat na účet nadace: 5801683 / 0300, VS: 623.

Děkujeme všem dárcům!

23. 6. 2023

Podpoříme rozvoj Střední školy Jana Blahoslava - přispějte i Vy a Váš dar zdvojnásobíme

Podpoříme rozvoj Střední školy Jana Blahoslava - přispějte i Vy a Váš dar zdvojnásobíme

K příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava proběhne v pátek 23. června zahradní slavnost, na kterou jste srdečně zváni.

Jan Blahoslav byl biskupem Jednoty bratrské, významným českým jazykovědcem, překladatelem a předchůdcem Jana Amose Komenského. Život a dílo tohoto významného učence si připomeneme v areálu Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích, od 16:00.

V rámci slavnosti bude možné přispět na stavbu nové budovy internátu, školní kuchyně a jídelny pro Střední školu Jana Blahoslava, během oslavy bude položen základní kámen této stavby. Střední škola Jana Blahoslava funguje v Hejnicích od roku 2021 a s rostoucím zájmem studentů o nabízené obory potřebuje větší prostory než doposud. Nadace EURONISA bude u toho a každý finanční příspěvek na tuto stavbu zdvojí, a to až do celkové výše 250 000 Kč!

Přijďte si užít Blahoslavovu slavnost spolu s námi a zapojte se i Vy - Váš dar, ať malý či velký, zdvojnásobíme a společně tak podpoříme stavbu nové budovy v areálu školy! Přispět můžete i online na bankovní účet 5801683/0300, variabilní symbol 623.

Pozvánku na slavnost s programem a dalšími informacemi najdete zde.

16. 6. 2023

Veřejná sbírka proběhla v České Lípě a Novém Boru

Veřejná sbírka proběhla v České Lípě a Novém Boru

V uplynulých týdnech proběhla veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" na dalších dvou místech.

V České Lípě se sbírky zhostili ochotní studenti SZŠ a SOŠ v České Lípě. Pěti dvojicím se i přes vydatný déšť podařilo vybrat 3 392 Kč, které podpoří činnost organizace Charita Česká Lípa. Výtěžek pomůže zaplatit terapeutickou péči pro děti z pěstounských rodin.

V Novém Boru se zapojili studenti VOŠ sklářské a SŠ, kteří město prošli ve 3 skupinkách. Celkově vybrali částku 5 640 Kč. Ta poslouží organizaci Rodina v centru, konkrétně bude podpořen projekt Občanské poradny pro seniory v Novém Boru.

Všem dobrovolníkům zapojeným do sbírky velmi děkujeme za jejich odhodlání a úsilí. Děkujeme také všem přispěvovatelům, bez kterých by se veřejná sbírka neobešla!

16. 6. 2023

Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" zdárně pokračuje

Veřejná sbírka "Pozvedněte slabé!" zdárně pokračuje

21. ročník veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" je v plném proudu! Hned na začátku června proběhla sbírka v Liberci, a to na podporu organizace Most k naději. Trojici studentek z Gymnázia Doctrina se podařilo vybrat 2 087 Kč. Později pro tuto organizaci vybírali také studenti Gymnázia F. X. Šaldy, ti nashromáždili částku 8 428 Kč.

Další sbírka proběhla v Chrastavě. Se zapojením mladých dobrovolníků Sboru Jednoty bratrské v Chrastavě a dětí z volnočasového klubu PodVodou byla vybrána částka 11 919 Kč. Výtěžek bude využit v organizaci Charita Liberec - Domov Sv. Vavřince, na vybavení společenské místnosti pro seniory.

V Turnově se sbírky ujali také studenti SZŠ Turnov a pro organizaci Fokus Turnov vybrali částku 2 364.

Jsme vděčni za všechny školy, žáky, studenty, dobrovolníky, kteří se do těchto sbírek ochotně zapojili! Děkujeme také všem dárcům za jejich štědrost!

8. 6. 2023

 

S Nadací EURONISA na golfovém turnaji

S Nadací EURONISA na golfovém turnaji

I letos byla Nadace EURONISA přizvána na tradiční golfový turnaj, který každoročně pořádá společnost RADIOHOUSE, s.r.o. Během turnaje tak mohla proběhnout sbírka na podporu organizace Kormidlo Šluknov. V Kormidle se věnují lidem s tělesným nebo mentálním postižením a vedou je k co největší samostatnosti. 

Díky štědrosti účastníků turnaje se vybrala částka 14 242 Kč, pomocí které v Kormidle Šluknov vybudují novou tréninkovou kuchyňku pro své klienty.

Vážíme si toho, že jsme mohli být u toho, a moc děkujeme jak organizátorům turnaje za možnost naší účasti, tak všem dárcům, kteří ochotně přispěli. Kormidlu Šluknov přejeme mnoho zdaru v jejich důležité práci!

8. 6. 2023

Již připravujeme další benefiční aukci

Již připravujeme další benefiční aukci

Benefiční aukci umění pořádáme každoročně už od roku 1997 a připravujeme ji pro Vás i letos! Půjde o 27. ročník aukce a proběhne v Oblastní galerii Liberec v termínu 21. října 2023.

Záštitu nad aukcí převzal hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, a podpoří jí dotací ve výši 30 000 Kč. Částka je určena na tisk aukčního katalogu.

Za podporu panu hejtmanovi děkujeme!

26. 5. 2023