• Nadace EURONISA

    Nadace EURONISA

    Pomáháme lidem žít smysluplný život.

Poslání nadace

Posláním Nadace Euronisa je pomáhat lidem bez ohledu na jejich věk, sociální postavení nebo zdravotní stav. Formou nadačních příspěvků podporujeme projekty neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací.
Důležitý je pro nás každý člověk.

Rozdělili jsme výtěžek Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

Rozdělili jsme výtěžek Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“

Za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora města Liberce Jaroslava Zámečníka jsme v úterý 28. února 2023 v obřadní síni liberecké radnice předali výtěžek 19. a 20. ročníku Veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“. Šeky v celkové hodnotě 222 tisíc korun převzali zástupci 13 neziskových organizací.
Kvůli covidové pandemii došlo ke sloučení 19. a 20. ročníku sbírky. V roce 2022 již sbírka probíhala v 10 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jejím smyslem je pomoci organizacím, které v daných městech působí, získat prostředky na svůj projekt. Na práci organizací tak přispívají přímo obyvatelé daného města, v němž organizace působí.
Nejvyšší částku čtyřicet tisíc získalo Dětské centrum Liberec na dovybavení bytů krizového řízení a Domov u Spasitele ve Frýdlantu na polohovací křeslo pro imobilní klienty. Částkou třicet devět tisíc korun bylo podpořeno Salesiánské středisko mládeže v Rumburku, které prostředky využije na projektor a vybavení mateřského centra.
Velký dík patří studentům 11 škol, bez kterých by sbírka nebyla možná. A především také občanům našich měst, kteří do ní přispěli.
Seznam všech organizací a částek, které získaly, najdete na stránce Žadatelé / Veřejná sbírka.

 

Nadace EURONISA letos rozdělila 920 tisíc korun

Nadace EURONISA letos rozdělila 920 tisíc korun

29. listopadu správní rada Nadace EURONISA v otevřeném grantovém kole vybrala 21 projektů, které podpořila celkovou částkou 870 000 Kč. Částky, které nadace podpořeným organizacím ještě během prosince vyplatí, se pohybují od 30 000 do 100 000 Kč. 
Částkou 30 000 Kč byla např. podpořena organizace Amina – služby pro rodinu s projektem individuálního doučování dětí z pěstounských rodin. 40 000 Kč obdržel Salesiánský klub mládeže z Rumburku na akce pro rodiny, děti a mládež v rámci projektu Aktivní rodiče, děti a mladí. Nejvyšší částka 100 000 Kč bude vyplacena Spolku střední školy Jana Blahoslava na 3. fázi vybavení učeben na SŠ pedagogické a sociálně-právní a SZŠ v Hejnicích.  Tato organizace obdržela také účelový dar 20 000 Kč od Teplárny Liberec.
Sedm organizací letos čerpalo příspěvek z Programu vzdělávání v celkové výši 30 000 Kč.

Rekordní výsledek benefiční aukce umění Nadace EURONISA

Rekordní výsledek benefiční aukce umění Nadace EURONISA

V sobotu 19. 11. se v Oblastní galerii Liberec konala již 26. benefiční aukce Nadace EURONISA. Byla to historicky první aukce, která se konala paralelně v sále a na internetu. 
Draženo bylo celkem 180 položek od 139 výtvarníků. Po velmi dramatické a také dlouhé dražbě byl vyhlášen výsledek, který převyšoval všechna očekávání. Celková suma činila 1 255 050 Kč, přičemž sál se na celkové částce podílel 650 000 Kč. Vydraženo bylo 85 % položek. Dosažená částka tak o více než 150 000 Kč převyšovala aukční rekord z roku 2001. Za celou dobu pořádání aukcí se výsledek dostal přes 1 milión Kč i s tou letošní jen 4x a naposledy se to podařilo v roce 2007.
Nejdražším vydraženým dílem byl akvarel Stanislava Kolíbala s názvem Dva kruhy a půlkruh z roku 2022. Z vyvolávací ceny 45 000 Kč se konečná cena vyšplhala na 120 000 Kč. 
Zcela nejúspěšnější skleněnou plastikou byla rozměrná plastika Tomáše Hlavičky s názvem Katedrála, která se z vyvolávací ceny 30 000 Kč dostala na 72 000 Kč. 
Velký dík patří všem umělcům a dárcům umělecký děl, partnerům a také kupcům. 
Většina letošního výtěžku bude rozdělena mezi organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které se se svým projektem přihlásily do grantového řízení.

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2021

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2021

Právě jsme dokončili Výroční zprávu nadace za rok 2021. Ke stažení ji najdete ZDE.

Nadace EURONISA letos rozdělila téměř 900 tisíc korun

Nadace EURONISA letos rozdělila téměř 900 tisíc korun

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 na svém zasedání Správní rada Nadace EURONISA rozdělila 23 subjektům 820 000 Kč.
Na jaře navíc podpořila z výtěžku sbírky “Pozvedněte slabé!” MAJÁK o.p.s. sumou 50 000 Kč a z Programu vzdělávání 7 organizací částkou 23 900 Kč.

Mezi podpořenými organizacemi byl například Přístav 3V, který obdržel 50 000 Kč na projekt „Aktivní život ve stáří“. 
Dalším vybraným subjektem byl Hospic sv. Zdislavy. Ten obdržel 30 000 Kč jako příspěvek pro zakoupení automobilu týmu domácího hospice.

Nadace EURONISA vyhlásila otevřené kolo

Nadace EURONISA vyhlásila otevřené kolo

Neziskové organizace působící v sociální oblasti mohou žádat o nadační příspěvek určený na projekty realizované od prosince 2021.
Od pátku 25. června se mohou o podporu nových projektů z oblastí sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací ucházet neziskové organizace registrované na území České republiky a zároveň působící v Euroregionu Nisa, který leží na území Liberckého kraje a Šluknovského výběžku.

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2020

Vyšla nová Výroční zpráva Nadace EURONISA za rok 2020

Právě jsme dokončili Výroční zprávu nadace za rok 2020. Stáhnout si ji můžete ZDE i v sekci “O NÁS” v odkazu “ke stažení”. Najděte si čas, kdy Vás nikdo a nic nebude rozptylovat, a ponořte se do příběhu, který jste spolu s námi psali v loňském roce.

Výtěžek 18. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!” převzal Maják

Výtěžek 18. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!” převzal Maják

18. ročník sbírky “Pozvedněte slabé!” se nemohl konat v ulicích, přesto se podařilo vybrat 50 000 Kč.

Minulý týden nás navštívil Jan Molnár, ředitel společnosti MAJÁK o.p.s., aby podepsal smlouvu pro převzetí daru v částce 50 000 Kč. Tato suma byla vybrána v rámci 18. ročníku sbírky “Pozvedněte slabé!”, který se z důvodu vládních protikoronavirových opatření nemohl uskutečnit v ulicích našeho regionu.
Děkujeme všem přispěvatelům!

Nadace EURONISA letos rozdělila přes 1 milion korun!

Nadace EURONISA letos rozdělila přes 1 milion korun!

V listopadu v otevřeném kole nadace podpořila 19 organizací částkou 779 000 Kč a další peníze rozdělila v rámci Programu vzdělávání a z výtěžku veřejné sbírky “Pozvedněte slabé!”.
V pondělí 30. listopadu na svém zasedání Správní rada Nadace EURONISA rozdělila 19 subjektům 779 000 Kč.