Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena Nadací EURONISA ve spolupráci s tehdejším Sborem Jednoty bratrské v Liberci už v roce 1999. Vznikla s cílem pomáhat dětem a mládeži při řešení negativních sociálních jevů. Působí v oblasti primární prevence na základních školách po celém Libereckém kraji. MAJÁK o.p.s. dlouhodobě realizuje programy primární prevence rizikového chování především na základních školách v Libereckém kraji. V posledních letech roste zájem také o intervence ve třídách, které již nějaké problémy v kolektivu řeší – nejčastěji se jedná o různé formy šikany, výraznou nekázeň či nerespektování učitelů. Kromě práce s mládeží se MAJÁK o.p.s. věnuje také školení a vzdělávání pedagogických pracovníků, pěstounů a rodičů.

Zapsaný ústav PŘÍSTAV 3V založila Nadace EURONISA se Sborem Jednoty bratrské v Chrastavě v roce 2017 se záměrem navázat na její více než 23letou podporu práce se seniory a fakticky vytvořit subjekt, který bude moci vykonávat sociální služby ve všech jejích formách (vzdělávací, kulturní, volnočasové) stejně jako preventivní přednáškovou a poradenskou činnost. Jsme lidé, kteří věří, že stáří je dar, a usilujeme o to, abychom jej společně objevovali a radovali se z něj. Věříme, že si lidé zaslouží úctu a respekt. Zvláště pak ti, kteří o tomto světě mohou mnoho vyprávět. Vidíme ve stáří poklad, který není možné nalézt v jiné životní etapě. Naší snahou je napomáhat seniorům po psychické, praktické, ale také duchovní stránce. Realizujeme proto mnoho rozličných aktivit v návaznosti na potřeby, které monitorujeme v místě poskytování našich služeb. Práci realizujeme v Chrastavě, Hrádku n. Nisou, Hejnicích a Lázních Libverda. V dlouhodobé vizi směřujeme také k rozšíření do Semil. Navazujeme na historický odkaz Jednoty bratrské, která měla v minulosti rozsáhlou sociální práci v podobě špitálů, domů pro vdovce a vdovy, sirotčinců a útulků. Toto dědictví chceme uchovávat a rozšiřovat.