• Nadace EURONISA

    Nadace EURONISA

    Pomáháme lidem žít smysluplný život.

Poslání nadace

Posláním Nadace Euronisa je pomáhat lidem bez ohledu na jejich věk, sociální postavení nebo zdravotní stav. Formou nadačních příspěvků podporujeme projekty neziskových organizací v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací.
Důležitý je pro nás každý člověk.

Golfový turnaj podpořil práci se seniory v Semilech

Golfový turnaj podpořil práci se seniory v Semilech

I v letošním roce organizujeme veřejnou sbírku „Pozvedněte slabé!“, jde již o 22. ročník.

Sbírka probíhala během tradičního, benefičního golfového turnaje ve spolupráci se společností RADIOHOUSE s.r.o. Účastníci golfového turnaje se do sbírky ochotně zapojili a svou štědrostí podpořili organizaci Přístav 3V. Ta se zaměřuje na aktivizaci seniorů ve 4 městech Libereckého kraje, kdy pomocí různých činností usiluje o snížení samoty a zvýšení soběstačnosti seniorů.

V rámci golfového turnaje byla vybrána částka 9 750  na aktivity Přístavu 3V v Semilech.

Velký dík patří všem ochotným dárcům a také společnosti RADIOHOUSE s.r.o., která je dlouhodobým a věrným partnerem nadace.

11. 7. 2024

Vzpomínka

Vzpomínka

Ve středu 5. 6. 2024 odešel český grafik, malíř a kreslíř Karel Demel.

Byl mistrem hlubotiskové techniky včetně rytiny.Za svoji práci obdržel mnoho cen a čestných uznání, včetněudělení titulu rytíře Řádu umění a literatury ministrem kultury Francouzské republiky v roce 2003. Byl také čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris v České republice a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Do posledních dní aktivně tvořil.

Vzpomínáme na něj jako na dlouholetého dárce uměleckých děl do benefiční aukce, který touto formou štědře a věrně podporoval práci nadace. Veškeré podpory Karla Demela si vážíme a s vděčností mu věnujeme tuto vzpomínku.

19. 6. 2024

Nadace vyhlašuje veřejné grantové kolo

Nadace vyhlašuje veřejné grantové kolo

Neziskové organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku mohou podávat žádosti o nadační příspěvek v rámci veřejného grantového kola. Přesné podmínky, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění najdete v sekci Žadatelé.

Uzávěrka žádostí je 27. 9. 2024.

V loňském roce bylo v grantovém kole rozděleno 730 000 mezi 18 organizací. Podpořen tak byl např. provoz sociálního automobilu Charity Česká Lípa pro handicapované děti, dále práce se seniory, projekty zaměřené na komunitní život, práce s rizikovou mládeží v nízkoprahových klubech a mnoho dalších aktivit. Jsme vděční, že nadace může být součástí záslužné práce mnohých, díky kterým může naplňovat svůj základní cíl – pomáhat lidem žít smysluplný život nezávisle na věku, sociálním postavení a zdravotním stavu.

12. 6. 2024

Dílo Stanislava Kolíbala opět podpoří nadaci

Dílo Stanislava Kolíbala opět podpoří nadaci

Přípravy 28. benefiční aukce jsou již v plném proudu.
Každý týden do našeho depozitáře přibývá řada uměleckých děl, které štědří umělci nadaci zcela bezplatně darují.

Jedním z dlouholetých a pravidelných dárců je i prof. Stanislav Kolíbal, přední český malíř, sochař, scénograf a pedagog. Do letošní aukce daroval unikátní serigrafii z roku 2022.  Děkujeme za velmi milé přijetí a vstřícnost nyní již 98letého, stále ještě tvořícího umělce.

Serigrafie ze stejného cyklu byla dražena i v loňském roce a cena se vyšplhala z vyvolávací ceny 40 000 Kč na 140 000 Kč. 

Za tento dar jsme velmi vděční a o to více se těšíme na aukci, která proběhne 23. listopadu 2024 v prostorách liberecké Kavárny Pošta.

4. 6. 2024

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023

Vydali jsme aktuální výroční zprávu, ve které zjistíte, co se v nadaci v roce 2023 dělo.
Přečíst si ji můžete zde

27. 5. 2024

Na stáži v nadaci

Na stáži v nadaci

V měsíci dubnu měla nadace EURONISA výjimečnou příležitost poskytnout 2týdenní stáž studentce Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích.

Během stáže bylo studentce umožněno nahlédnout do mnoha zákoutí různorodé práce v nadaci. Jednalo se např. o návštěvu jedné z neziskových organizací v regionu, práci v účtárně, účast na jednání o správě nadačního majetku, práci s webem, návštěvu umělce spojenou s převzetím uměleckého díla do chystané benefiční aukce, práci v archivu nadace a mnoho dalšího. Jedním z časově náročnějších projektů bylo mj. vytvoření mapy zachycující působiště umělců, kteří do nadace darují svá díla pro benefiční aukce. Mapa je velmi užitečným nástrojem při plánování návštěv jednotlivých umělců.

Tato forma spolupráce se Střední školou Jana Blahoslava byla pro nás v nadaci velmi vítaná. Za množství vykonané práce, ochotu, pečlivost a vzájemné obohacení studentce děkujeme.

10. 5. 2024

Evans Atelier podpořil benefiční aukci

Evans Atelier podpořil benefiční aukci

Získali jsme další dar pro 28. benefiční aukci.

Jde o jedno z prvních darovaných děl. Jedná se o skleněnou mísu s názvem Leaf plate z kolekce Surface od Evans Atelier, designového studia z Vratislavic n. Nisou. Majitelka ateliéru, Jolana Čtvrtečková, nás provedla výrobou i showroomem a darovala nám tento krásný objekt. Za její dar jsme velmi vděčni, stejně jako za její dlouhodobou a pravidelnou ochotu darovat umělecká díla do našich aukcí.

Tuto mísu si budete moci vydražit během benefiční aukce, její vyvolávací cena je 3 000 . Aukce proběhne 23. listopadu 2024 v prostorách liberecké Kavárny Pošta, těšit se můžete i na další zajímavé kousky.

17. 4. 2024

Připravujeme již 28. benefiční aukci umění

Připravujeme již 28. benefiční aukci umění

Přestože 28. benefiční aukce proběhne až 23. listopadu 2024, přípravy jsou již v plném proudu! 

Letos se aukce bude nově konat v krásných prostorách liberecké Kavárny Pošta, proto intenzivně pracujeme na zajištění všech organizačních potřeb souvisejících s touto změnou.

Také jsme již odstartovali komunikaci s umělci, kteří ochotně darují svá díla do aukce, někteří jsou dlouholetými, pravidelnými dárci. Jedním z jich je Josef Vaníček, jehož ateliér jsme navštívili na začátku dubna. Josef Vaníček je liberecký rodák a výtvarné tvorbě se věnuje od roku 2007, profesí je farmaceut. Věnuje se především akvarelové malbě krajiny, urban sketchingu a také grafice. Do letošní aukce daroval nadaci tři grafiky. Za tento dar mu patří velké díky!

10. 4. 2024

Otevíráme program Vzdělávání pro rok 2024

Otevíráme program Vzdělávání pro rok 2024

Nadace EURONISA vyhlašuje program Vzdělávání, skrze který mohou organizace v regionu získat finance na další vzdělávání svých zaměstnanců - v roce 2024 je na program určena částka 50 000 .

Žádost o zařazení do programu mohou podat ty organizace, které byly Nadací EURONISA podpořeny v grantovém kole během posledních tří let.Díky programu je možné od Nadace získat velkou část nákladů na kurzy dalšího vzdělávání. Podrobnosti najdete v sekci Žadatelé, v části "Program vzdělávání" (níže na stránce).

29. 2. 2024

Vzpomínka na Aleše Lamra

Vzpomínka na Aleše Lamra

Ve věku 80 let zemřel po dlouhé nemoci dne 16. 2. 2024 český výtvarník, grafik, sochař a keramik Aleš Lamr.

Na výtvarné scéně působil aktivně od roku 1968. V té době se jako jeden z prvních věnoval české podobě pop-artu. V období normalizace se jeho barevné vize proměnily, nalezl cestu k víře a začal zpracovávat rovněž duchovní symboly odkazující k Bibli a křesťanské tradici.

Vzpomínáme na něj jako na dlouholetého dárce uměleckých děl do benefičních aukcí Nadace EURONISA. Svá díla daroval s téměř železnou pravidelností, od první umělecké aukce nadace konané v roce 1997 až do roku 2023. Veškeré jeho podpory vůči nadaci si vážíme a vděčně vzpomínáme.

23. 2. 2024

Nadace EURONISA předala výtěžek 21. ročníku Veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!"

Nadace EURONISA předala výtěžek 21. ročníku Veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!"

Za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a primátora statutárního města Liberce Jaroslava Zámečníka jsme 20. února v obřadní síni liberecké radnice předali celkem 185 tisíc korun 12 neziskovým organizacím.

Sbírka probíhala během roku 2023 v 11 městech Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jejím smyslem je pomoci neziskovým organizacím, které v jednotlivých městech působí, získat prostředky na konkrétní projekt, se kterým se do sbírky přihlásily. Výhodou je, že místní obyvatelé neziskovou organizaci většinou dobře znají a jsou proto ochotní na ni přispět.

Organizacím byly předány šeky ve výši od 5 000 Kč do 47 000 Kč. Nejvyšší částku 47 000 Kč získal DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie z Frýdlantu, kteří částku využijí na koupi polohovacího křesla pro klienty. Šekem v hodnotě 21 000 Kč bylo podpořeno Kormidlo Šluknov, které prostředky využije na zbudování tréninkové kuchyňky na nácvik samostatného vaření klientů s postižením. Do Chrastavy putovalo 20 000 Kč pro Domov Sv. Vavřince, který je provozovaný Charitou Liberec. Výtěžek sbírky poslouží na vybavení společenské místnosti pro seniory v domově. 

Velký dík patří žákům a studentům z celkem 15 základních či středních škol a také mladým dobrovolníkům, bez kterých by sbírka nebyla možná. A především také občanům našich měst, kteří do ní přispěli.

21. 2. 2024

Ohlédnutí za rokem 2023

Ohlédnutí za rokem 2023

Rok 2023 uběhl jako voda a je tedy na místě zavzpomínat :-) a připomenout si, jaký to pro Nadaci EURONISA byl rok, a co se během něj dělo a podařilo. 

V únoru proběhlo slavnostní předání výtěžku veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!", šlo o částku 222 000 , která byla rozdělena mezi 13 neziskových organizací z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Jednalo se o 19. a 20. ročník sbírky, které byly po covidové pandemii sloučeny do jednoho.

Od května do prosince potom probíhal 21. ročník sbírky - vybírat v ulicích pomohli žáci či studenti 15 škol a také dobrovolníci 2 volnočasových klubů. Sbírka se konala v 10 městech, mezi nimi poprvé i v Chrastavě a Semilech. Na celkem 6 místech se podařilo nově propojit zapojené studenty s danou organizací formou návštěvy či exkurze, což mělo velký pozitivní ohlas na obou stranách. V rámci sbírky také úspěšně proběhl tradiční, benefiční golfový turnaj. Účastníci turnaje přispěli částkou 14 242  na aktivity organizace Kormidla Šluknov. Výtěžek 21. ročníku veřejné sbírky bude organizacím předán v únoru 2024. 

Významnou událostí byla zahradní slavnost Blahoslav 500, skrze kterou nadace formou zdvojení darů podpořila rozvoj Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích částkou 580 000  (vybráno bylo 330 000 Kč, nadace přispěla 250 000 Kč). Škola, která byla otevřena v září roku 2021, tento dar využije na vybavení nové budovy školní jídelny s internátem.

Průběžně během celého roku probíhal Program Vzdělávání, díky kterému bylo podpořeno další vzdělávání 32 pracovníků ze čtyř organizací částkou 49 140 .

Stěžejní pro nadaci je každoročně pořádaná benefiční aukce umění. Letos proběhl 27. ročník aukce, který byl mimořádný v mnoha ohledech. Podařilo se navázat nově spolupráci s více než 40 umělci mladé nebo střední generace, kteří svým dílem přispěli do aukce. Celkově své dílo ochotně darovalo 142 autorů nebo dárců. Aukce proběhla za laskavé podpory Libereckého kraje, Oblastní galerie Liberec, společnosti Warmnis s.r.o., ČSOB a.s. a mnoha dalších. Výtěžek z aukce i s doprodejem se vyšplhal na úžasnou částku 1 205 000 . Poté v listopadu proběhla ještě mimořádná internetová aukce, jejíž výtěžek činil 166 800 . V součtu hrubý výtěžek obou benefičních aukcí činil více než 1 371 000 , což je v historii nadace opět rekord. Jsme velmi vděční za všechny umělce i kupce, díky kterým jsme takto vysoké částky mohli dosáhnout.  

Ke konci roku pak správní rada rozhodla o finanční podpoře 17 neziskových organizací v rámci grantového řízení. Rozděleno bylo 730 000  mezi jednotlivé projekty, které svým charakterem naplňují stanovený cíl pomáhat lidem budovat mezilidské a mezigenerační vztahy postavené na tradičních hodnotách. 

Celkově se tedy Nadaci EURONISA podařilo v roce 2023 podpořit potřebné projekty neziskových organizací v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku částkou 1 581 140 Kč.

Podtrženo a sečteno, byl to pestrý a úspěšný rok. Děkujeme, že jste v tom byli s námi, bez podpory mnoha partnerů i jednotlivců by se nic z toho nepodařilo. 

17. 1. 2024

 

PF 2024

PF 2024

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2023 a přejeme Vám, ať v roce 2024 prožíváte, že je nebe otevřené dokořán!

20. 12. 2023

Děkujeme firmám A.Raymond a Knorr-Bremse za jejich podporu

Děkujeme firmám A.Raymond a Knorr-Bremse za jejich podporu

Nadace EURONISA si velmi váží partnerství s firmami, které jsou ochotné ji podpořit nejen jednorázově, ale stali se pro nadaci dlouhodobými partnery. Patří k nim mimo jiné také jablonecká společnost A.Raymond a liberecká Knorr‑Bremse.

Společnost A.Raymond vyrábí plastové příchytky a jiné součástky do automobilů a nadaci v prosinci podpořila 100 000 Kč. Stala se tak v tomto roce největším firemním dárcem.

Liberecká společnost vyrábějící brzdící systémy do železničních vozidel a automobilů Knorr‑Bremse nadaci také podporuje pravidelně. Letos jsme se mohli stát příjemci významného daru ve výši 80 000 Kč. 

Velmi si vážíme dlouhodobé podpory a partnerství obou firem a jsme za ni velmi vděční! 

14. 12. 2023

 

  

 

V devíti městech našeho regionu opět probíhá veřejná sbírka Nadace EURONISA

V devíti městech našeho regionu opět probíhá veřejná sbírka Nadace EURONISA

21. ročník Veřejné sbírky Nadace EURONISA s názvem „Pozvedněte slabé!“ pokračuje! V ulicích 11 měst Libereckého kraje a Šluknovského výběžku vybíráme na předem určené projekty neziskových organizací. Místní lidé tak podpoří neziskovky, které působí přímo v jejich městě. Tedy, co se v určitém městě vybere, to bude přímo zde později využito.

Sbírka již proběhla během května a června, kdy se podařilo díky štědrosti mnoha dárců i ochotě zapojených škol vybrat necelých 80 000 Kč. Nyní probíhá zimní kolo. Vybírat v ulicích budou žáci či studenti 11 základních nebo středních škol. Setkat se s nimi můžete v Liberci, Jablonci n. Nisou, Turnově, České Lípě, Tanvaldě, Novém Boru, Semilech, Frýdlantu a Chrastavě.

Po ukončení obou částí veřejné sbírky budou vybrané peníze slavnostně předány jednotlivým organizacím. Finanční podporu tak získá např. Rodinné centrum Maják z Tanvaldu na vybavení rodinného centra pro práci s rodinami, Přístav 3V zaměřující se na sociálně aktivizační službu pro seniory, nebo také Charita Česká Lípa pečující mj. o děti z pěstounských rodin. Celkem takto podpoříme 12 organizací v našem regionu.

7. 12. 2023

Investiční skupina PRIME FUND nadaci podpořila 50 000 Kč

Investiční skupina PRIME FUND nadaci podpořila 50 000 Kč

V prosinci jsme se stali poprvé příjemci podpory od investiční skupiny PRIME FUND, za kterou stojí zakladatelé Jan Svoboda a Dušan Moskaliev. PRIME FUND se nás rozhodl podpořit pro nás zcela nečekaně, o to větší radost jsme z tohoto nenadálého partnerství měli. Je skvělé, že se v naší společnosti najdou firmy, které si jsou vědomy své společenské zodpovědnosti a jsou ochotné podpořit slabé a potřebné v našem regionu.  

Investiční skupina PRIME FUND má dvě větve: PRIME FUND Lab a PRIME FUND SICAV. PRIME FUND SICAV je fond kvalifikovaných investorů. Nejčastěji investuje do společností z regionu CEE, které už na trhu mají vybudovanou pevnou pozici a jejich cílem je expanze na celosvětové trhy. Jde tedy o A+ investice v regulovaném prostředí. Vedle toho zakladatelé skupiny rozvíjejí ještě privátní investiční projekt PRIME FUND Lab, který se zaměřuje na (pre)seed investice do začínajících podniků. Skupina se v obou větvích zaměřuje na podporu tzv. „true ESG“ firem. Mezi nejvýznamnější investice skupiny v současnosti patří společnosti ETW, Apetee a Foxdeli.

Děkujeme našim novým partnerům!

6. 12. 2023

Správní rada rozdělila 730 tisíc korun mezi 17 neziskových organizací

Správní rada rozdělila 730 tisíc korun mezi 17 neziskových organizací

Správní rada Nadace EURONISA rozhodla na svém zasedání 28. 11. o finanční podpoře projektů neziskových organizací z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku, které byly přihlášeny do letošního grantového kola. Přijato bylo celkem 28 žádostí, z nichž správní rada vybrala 17 nejlepších projektů a rozdělila mezi ně celkem 730 000 Kč. 

Podpořen byl např. Domácí hospic 14 pomocníků ze Semil, který získal 25 000 Kč na mzdu zdravotní sestry. Maják Plus z Liberce obdržel 60 000 Kč na provoz nízkoprahového klubu Zapes. Charita Česká Lípa získala 30 000 Kč na provoz sociálního automobilu atd. Celkový seznam, podpořených organizací je možné stáhnout v sekci Žadatelé - Uzavřená grantová kola.

V letošním roce Nadace EURONISA rozdělila celkem 1 581 140 Kč. Kromě 730 000 Kč, které byly rozděleny v rámci grantového kola, to bylo 49 140 Kč v rámci Programu vzdělávání, 220 000 Kč v rámci veřejné sbírky "Pozvedněte slabé!" a 580 000 Kč jako účelový dar na vybavení nového internátu a jídelny pro SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích. 

Děkujeme všem podporovatelům a dárcům, kteří nám umožňují pomáhat!

4. 12. 2023

Díky dvěma letošním aukcím jsme dosáhli rekordního výsledku

Díky dvěma letošním aukcím jsme dosáhli rekordního výsledku

Výtěžek mimořádné druhé podzimní aukce, která se konala pouze online 26. 11., byl celkem 166 800 . Velmi nás potěšil zájem ze strany kupců o díla nová, neprodaná v říjnové aukci a také dřívější dary umělců, která jsme měli ve skladu. Společně s říjnovou aukcí a doprodejem činí celkový výtěžek z prodeje děl 1 371 150 . A to je cca o 80 tisíc více, než vynesl rekordní loňský ročník! Velmi děkujeme dárcům i kupcům. Dosud neprodaná díla je stále možné zakoupit v doprodeji na www.pragueauctions.com.

Dne 28. 11. se sejde správní rada a rozhodne o projektech, které budou letos v grantovém kole podpořeny a také o celkové sumě, kterou mezi tyto projekty rozdělí. Děkujeme, že nám svou podporou umožňujete dále pomáhat!  

27. 11. 2023

Předvánoční internetová aukce  JIŽ V NEDĚLI

Předvánoční internetová aukce JIŽ V NEDĚLI

Tuto neděli 26. listopadu od 19 h na www.pragueauctions.com začínáme dražit! Nezapomeňte se včas zaregistrovat. K vydražené částce není účtovaná žádná aukční přirážka.

24. 11. 2023  

Mimořádná předvánoční internetová aukce

Mimořádná předvánoční internetová aukce

Po úspěšné říjnové 27. benefiční aukci, která se ale konala dříve než obvykle a mnozí se jí nemohli zúčastnit, jsme připravili ještě jednu, pouze internetovou předvánoční aukci. Bude se konat v neděli 26. listopadu od 19 h a představíme Vám v ní více než 100 děl od 80 autorů. Některá z nich byla již součástí 27. benefiční aukce, některá jsou naprosto nová. Naleznete zde díla nejvýznamnějších českých výtvarníků, ale také díla oblíbených regionálních autorů z Liberecka.

Výtěžek bude stejně jako z říjnové aukce použit na podporu neziskových organizací z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Správní rada zasedne již na konci listopadu a bude vybírat nejlepší projekty z organizací, které provozují komunitní centra, pomáhají zapojovat do společnosti postižené, nemocné, seniory a jinak znevýhodněné spoluobčany nebo se věnují prevenci šikany a závislostí na školách v našem regionu.

Aukce tedy proběhne 26. listopadu od 19 hodin na www.pragueauctions.com. Zde jsou díla také online ke shlédnutí. Pro aktivní účast v aukci je třeba se předem registrovat. Díla je možné si po předchozí domluvě prohlédnout osobně v kanceláři nadace.

15. 11. 2023

Poděkování partnerům

Poděkování partnerům

Děkujeme novým partnerům Nadace EURONISA, firmám Liftrock a Quality Management za jejich finanční podporu, která pomohla snížit náklady na benefiční aukci. Tyto společnosti nadaci v letošním roce podpořily vůbec poprvé a jejich zástupci, Václav Větrovský a Michal Hlavnička, se také osobně aukce v Oblastní galerii zúčastnili. Společnost Liftrock poskytuje komplexní služby ve stavebnictví, Quality Management působí v oblasti technického dozoru a BOZP. Děkujeme a věříme, že to je začátek dlouhodobého partnerství.  

8. 11. 2023

Nadace EURONISA zdvojila dary na vybavení nové školní jídelny a internátu SŠ J. Blahoslava v Hejnicích

Nadace EURONISA zdvojila dary na vybavení nové školní jídelny a internátu SŠ J. Blahoslava v Hejnicích

Ve středu 25. října byl slavnostně předán dar na podporu a rozvoj Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Ředitelka Nadace EURONISA Noemi Martinová předala řediteli SŠ J. Blahoslava Tomáši Vágnerovi a zástupkyni z řad studentů šek na 580 000 

Základ této částky darovali účastníci červnové školní benefiční slavnosti s názvem Blahoslav 500. Tato slavnost se konala při příležitosti 500. výročí narození Jana Blahoslava, biskupa Jednoty bratrské, významného českého jazykovědce, překladatele a předchůdce Jana Amose Komenského. Nadace EURONISA přislíbila zdvojení jednotlivých darů až do výše 250 000 . Již během samotné zahradní slavnosti ochotní dárci přispěli tolik, že po zdvojení darů činila výsledná suma přes 433 000 Kč. I po slavnosti Blahoslav 500 ale štědří dárci nadále přispívali. K 30. září 2023 možnost přispět prostřednictvím nadace končila s výslednou částkou 580 000 .

Vybraná částka i se zdvojenými dary podpoří růst Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích. Jde o školu, která byla otevřena v září roku 2021 a která nyní nabízí dva maturitní obory Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Veřejnosprávní činnost a dále tříletý učební obor Ošetřovatel. Protože studenti o školu projevili značný zájem, dosavadní kapacita areálu střední školy byla rychle naplněna. Nyní je ve výstavbě zcela nová budova, která poskytne potřebný prostor pro novou školní jídelnu a internát. Právě u již vybudovaných základů této nové budovy byl řediteli školy, Tomášovi Vágnerovi, předán výtěžek sbírky, který je určen na vybavení nové jídelny a domova mládeže pro studenty. Budova by měla být uvedena do provozu již se začátkem následujícího školního roku, tedy od září 2024.

Jsme vděční, že jsme mohli být s Nadací EURONISA u toho a Střední škole Jana Blahoslava přejeme do jejího dalšího rozvoje mnoho zdaru. Velký dík také patří všem dárcům, kteří se do sbírky ochotně zapojili!

2. 11. 2023

DOPRODEJ po benefiční aukci

DOPRODEJ po benefiční aukci

Pokud jste si nestihli nebo nemohli vydražit některé z děl v rámci 27. benefiční aukce, je možné si je zakoupit v doprodeji za vyvolávací cenu. Neprodaná díla najdete na www.pragueauctions.com.

U každého z děl nabízených v aukci najdete, zda již bylo prodáno a za kolik, anebo zda je ještě volné. Doprodej bude probíhat až do neděle 5. 11. 2023

23. 10. 2023

Výborný výsledek 27. benefiční aukce

Výborný výsledek 27. benefiční aukce

V sobotu 21. 10. proběhla v Oblastní galerii Liberec již tradiční benefiční aukce Nadace EURONISA.

Dražilo se celkem 169 položek od 142 autorů, přičemž výtěžek činil 1 142 050 korun. Je to po loňském rekordním výtěžku druhý nejvyšší výsledek v historii aukcí. Nejdražším vydraženým dílem byla položka č. 135 od Stanislava Kolíbala, Kompozice čtverců, kterou vybojoval kupec ze sálu za 140 tisíc korun. Nejdražší skleněnou plastikou byl Mechanismus od Josefa Marka, který si také koupil kupec v sále za 90 tisíc korun. Celkově se prodalo 69 % položek. Velký dík patří všem dražícím, v sále i na internetu, kde se aukce paralelně také konala.

Peníze získané z benefiční aukce budou po odečtení nákladů na konci listopadu správní radou rozděleny mezi neziskové organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku. Správní rada nadace vybírá nejlepší z projektů přihlášených do grantového řízení.  

Neprodaná díla si je možné koupit za vyvolávací cenu v doprodeji na www.pragueauctions.com. Každá Vaše koupě je současně podporou nadace a za to velmi děkujeme. 

22. 10. 2023

Investujte do umění a nakupte včas vánoční dárky

Investujte do umění a nakupte včas vánoční dárky

Již tuto sobotu 21. 10. od 13.30 h můžete zažít napínavou atmosféru sálové aukce v Oblastní galerii v Liberci.

Vybírat můžete ze 169 děl od 142 českých výtvarníků. Bojovat proti sobě budou kupci v sále a na internetu, a proto pokud nemůžete přijít do galerie, zúčastněte se online na www.pragueauctions.com. Svou účastí současně podpoříte dobrou věc, jelikož výtěžek z aukce po odečtení nákladů podpoří projekty neziskových organizací v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.  

18. 10. 2023

Český rozhlas vysílal o předaukční výstavě

Český rozhlas vysílal o předaukční výstavě

Reportáž Českého rozhlasu k předaukční výstavě si můžete poslechnout zde.

17. 10. 2023

Předaukční výstava v Oblastní galerii

Předaukční výstava v Oblastní galerii

Slavnostní vernisáží ve středu 11. 10. byla otevřena výstava 169 uměleckých děl, která budou dražena během 27. benefiční aukce. K vidění jsou obrazy, skleněné plastiky a další umělecké objekty. Tato díla pocházejí od 142 umělců a dárců, mezi kterými jsou jména jako Kolíbal, Anderle, Císařovský, Černický nebo skláři Pačinek, Exnar, Wasserbauer a mnozí další. Vyvolávací cena se pohybuje od 500 Kč. Nejdražší dílo, skleněná plastika od Josefa Marka, má vyvolávací cenu 65 000 Kč. Výstava je zdarma přístupná až do 17. října.

Na vernisáž se přišlo podívat přes 50 návštěvníků. Mezi hosty byl Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské. Zúčastnili se také náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová i ředitel Oblastní galerie Liberec Filip Suchomel. Dalšími významnými hosty byli někteří z umělců, kteří do benefiční aukce darovali své dílo, mezi nimi např. Jan Stolín, Filip Dvořák či Petra Švecová.

Samotná aukce proběhne v sobotu 21. října od 13:30 v Oblastní galerii Liberec a současně online na www.pragueauctions.com. Výtěžek z aukce po odečtení nákladů podpoří projekty neziskových organizací v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku, které pracují v oblasti sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací. Záštitu nad letošní benefiční aukcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Přijďte si i Vy prohlédnout výstavu uměleckých děl a prožijte spolu s námi dramatickou atmosféru sálové aukce.

12. 10. 2023

Vernisáž předaukční výstavy

Vernisáž předaukční výstavy

Všechny zájemce o umění, partnery, podporovatele a fanoušky našeho regionu zveme na vernisáž předaukční výstavy ve středu 11.10. v 17.30 h v Oblastní galerii v Liberci. Hostem večera bude sklářský výtvarník a dlouhodobý podporovatel nadace Jaroslav Wasserbauer.

Výstavu si bude možné prohlédnout do úterý 17.10. během otevírací doby galerie. Vstup je zdarma.

Přijďte se potěšit pohledem na zajímavá díla nebo si vybrat vánoční dárky. Vaší koupí navíc pomůžete těm, kteří to v našem regionu nejvíce potřebují.   

8. 10. 2023

Přijměte pozvání na benefiční aukci Nadace EURONISA

Přijměte pozvání na benefiční aukci Nadace EURONISA

Srdečně zveme všechny zájemce a milovníky umění na benefiční aukci umění! Letos půjde již o 27. ročník.

Aukce se bude konat v sobotu 21. října od 13:30 v Oblastní galerii Liberec. Současně proběhne také online na stránkách www.pragueauctions.com. V aukci nabídneme celkem 169 uměleckých děl od štědrých autorů.

Před vlastní aukcí proběhne vernisáž výstavy, a to ve středu 11. října od 17:30 v prostorách Oblastní galerie Liberec. Výstava bude přístupná od 12. do 17. října, vstup na výstavu je pro návštěvníky zdarma.

Aukční katalog najdete na našich webových stránkách. V případě zájmu Vám jej rádi zašleme - kontaktujte nás na e-mail nadace@euronisa.cz.

7. 9. 2023

Pomozte s výstavbou nové školní budovy

Pomozte s výstavbou nové školní budovy

Až do konce září trvá možnost podpořit skrze Nadaci EURONISA výstavbu nové školní budovy pro Střední školu Jana Blahoslava v Hejnicích. Aktuální výše darů činí 578 888 .

Přispějte i vy - každý dar, ať velký či malý, poslouží k rozvoji prostor Střední školy J. Blahoslava. K zaslání darů využijte účet č. 5801683 / 0300, VS 623.

13. 7. 2023

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné grantové kolo

Nadace EURONISA vyhlásila veřejné grantové kolo

Neziskové organizace z Libereckého kraje a Šluknovského výběžku si mohou podávat žádosti o podporu v rámci veřejného grantového kola. Přesné podmínky, formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění najdete na webu v sekci Žadatelé. Žádost je možné podat do 22. 9. 2023. Správní rada vybírá projekty, pro jejichž podporu se rozhodne, zpravidla během listopadu. V loňském roce bylo mezi 23 organizací rozděleno 820 000 Kč. 

30. 6. 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022

Vydali jsme novou výroční zprávu, ze které se dozvíte, co se v nadaci v roce 2022 dělo. Přečíst si ji můžete zde

30. 6. 2023

Nasbíraná suma na SŠ Jana Blahoslava roste každý den

K dnešnímu dni již bylo vybráno 548 888 . Tato částka bude použita na stavbu nové jídelny a internátu SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích. Své dary můžete dále posílat na účet č. 5801683 / 0300, VS 623. Sice již nebudou zdvojeny, přesto jsou potřeba!   

30. 6. 2023

Na SŠ Jana Blahoslava vybráno více než 500 tisíc korun

Na SŠ Jana Blahoslava vybráno více než 500 tisíc korun

K dnešnímu dni činí vybraná částka na SŠ Jana Blahoslava v Hejnicích 294 906 Kč. Nadace EURONISA tuto sumu zdvojila do výše 250 000 Kč, tzn. celková částka činí 544 906 Kč. Překonali jsem půl milionu!!! Své dary můžete dále posílat na účet č. 5801683 / 0300, VS 623. Sice již nebudou zdvojeny, přesto jsou potřeba!   

27. 6. 2023

Úžasný výsledek zahradní slavnosti Blahoslav 500

Úžasný výsledek zahradní slavnosti Blahoslav 500

Zahradní slavnost Střední školy Jana Blahoslava v Hejnicích  u příležitosti 500 let od narození Jana Blahoslava, jejímž partnerem se stala Nadace EURONISA, je úspěšně za námi. Dorazilo více než 500 podporovatelů a přátel školy. Nechyběli pan senátor Michal Canov, paní poslankyně Jarmila Levko, ani pan hejtman Martin Půta a další.

Důležitou součástí programu bylo studentské divadlo o životě a díle Jana Blahoslava a o tom, že jeho příběh trvá dál, třeba také v Hejnicích. Studenti i učitelé jej sehráli před zaplněným "amfiteátrem" v prostoru za Zámečkem, jež se stal spolu s obrovitou obroučkou brýlí na několik okamžiků divadelní dekorací. Dalším bodem programu bylo také slavnostní poklepání základního kamene stavby nové školní jídelny a internátu. Základní kámen byl dovezen z Ivančic, kde sloužil jako dlažební kámen nádvoří ivančického gymnázia, které zde Blahoslav založil.

Nadace EURONISA byla při tom a pomohla se získáváním prostředků na novou budovu. Správní rada uvolnila 250 000 Kč, které umožnily zdvojení všech darů od účastníků akce. Po zdvojení se během tohoto dne ve stánku nadace podařilo od štědrých dárců vybrat neuvěřitelných 433.816 Kč. Do cílové částky půl milionu již tedy nechybí mnoho a věříme, že se zbývající sumu, nebo i více, podaří získat v průběhu následujících dní. Možnost přispět na stavbu trvá do 30. 9. 2023 na č. ú. 5801683/0300, var. symbol 623

Děkujeme všem dárcům, díky kterým mohlo být dosaženo tak úžasného výsledku, za příjemné odpoledne s neopakovatelnou atmosférou a také škole, která vytváří mimořádné prostředí pro své studenty. Tak, jak poznamenal jeden z dárců, pan Just: "Vy jste vděční za můj příspěvek, ale já jsem také vděčný - že jsou v dnešním světě lidi, kteří vytvářejí něco, na co má smysl dávat."

26. 6. 2023